Legaliseren van documenten uit de Ecuador voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Ecuador gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Ecuador. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

 

 

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Spaanstalige documenten van de burgerlijke stand

Bij Nederlandse ambassades en consulaten in Spaanstalige landen kunt u documenten van de burgerlijke stand in het Spaans aanleveren.

Voor instanties in Nederland heeft u wél een vertaling nodig van uw document. U laat dit door een beëdigde vertaler doen.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei Ecuadoraanse documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van de echtscheidingsakte (aantekening op huwelijksakte)

Deze afschriften vraagt u op bij 1 van de volgende instanties:

 • de burgerlijke stand (Corporación registro civil de Guayaquil)
 • het bevolkingsregister (registro civil Identificación y Cedulación)

Afschrift van een akte van overlijden

Dit afschrift vraagt u op bij 1 van deze instanties:

 • de burgerlijke stand in de laatste woonplaats van de overledene (registro civil Identificación y Cedulación)
 • bij de burgerlijke stand in Guayaquil (corporación registro civil de Guayaquil)
 • bij het algemene overlijdensregister (dirección general del registro civil de Quito)

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit afschrift vraagt u aan bij de burgerlijke stand (Registro Civil, Identificación y Cedulación). Dit doet u in de plaats waar u het laatst woonde of woont. Lukt dit niet, dan kunt u een eigen verklaring laten opstellen bij een notaris. U heeft daarbij twee getuigen nodig die u zelf meeneemt.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

U haalt de apostille bij het Ecuadoraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het adres staat op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Ecuadoraanse Consulaat in Oranjestad/ Aruba

U laat een document dat is afgegeven door het Ecuadoraanse consulaat in Oranjestad legaliseren door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) in Oranjestad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Ecuador.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.