Legaliseren van documenten uit de Dominicaanse Republiek voor gebruik in Nederland

U wilt documenten uit de Dominicaanse Republiek gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Dominicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit de Dominicaanse Republiek.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Spaanstalige documenten van de burgerlijke stand

Nederlandse ambassades en consulaten in Spaanstalige landen accepteren documenten van de burgerlijke stand in de Spaanse taal.

Voor instanties in Nederland heeft u wél een vertaling nodig van uw document. U laat dit door een beëdigde vertaler doen.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte (acta de nacimiento in extensa)
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een overlijdensakte

U kunt deze afschriften op 2 manieren opvragen:

 1. bij het lokale burgerlijk registerkantoor (oficialía del estado civil) waaronder de geboorteplaats valt
 2. schriftelijk bij het Centraal Nationaal Register (Junta Central Electoral, Oficina Central del Estado Civil) in Santo Domingo. Geef daarbij de geboorteplaats en het jaar van de geboorte door.

Te late aangifte van een geboorte (tardieve akte)

Is de geboorte niet binnen de wettelijke termijn geregistreerd? Dan is de geboorte bij een rechtbank geregistreerd. U kunt een afschrift van de tardieve (verlate) akte op 2 manieren opvragen:

 1. bij de rechtbank waar de akte is opgemaakt
 2. schriftelijk bij de afdeling van het Centraal Nationaal Register (Direccion Nacional del Registro Civil) waar een tweede origineel wordt bewaard.

Verklaring van ongehuwd zijn

U kunt deze verklaring op 2 manieren verkrijgen:

 1. bij het Centraal Nationaal Register (Oficina Central del Estado Civil) in Santo Domingo
 2. u laat deze verklaring door een notaris opstellen. U heeft hier minimaal 2 getuigen bij nodig. Het maximum aantal getuigen is 7.

Afschrift van een echtscheidingsakte

U kunt dit afschrift op 2 manieren opvragen:

 1. bij het lokale burgerlijk registerkantoor (oficialía del estado civil) waaronder de plaats valt waar de echtscheiding is voltrokken
 2. schriftelijk bij het Directoraat Generaal (Dirección General de las Oficialías del Estado Civil de la República) in Santo Domingo. Geef daarbij de geboorteplaats en het jaar van de geboorte door.

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

U haalt de apostille bij het Dominicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het adres vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) . De informatie op deze site is in het Engels en Spaans. Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Dominicaanse Consulaat in Oranjestad-Aruba of Willemstad-Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door het consulaat in Oranjestad-Aruba of Willemstad-Curaçao een van deze consulaten legaliseren door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken in Oranjestad of door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.