Legaliseren van documenten uit Cuba voor gebruik in Nederland

U wilt uw Cubaanse document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Havana uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Cuba.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Spaanstalige documenten van de burgerlijke stand

Bij Nederlandse ambassades en consulaten in Spaanstalige landen kunt u documenten van de burgerlijke stand in het Spaans aanleveren.

Voor instanties in Nederland heeft u wél een vertaling nodig van uw document. U laat dit door een beëdigde vertaler doen.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand (registro civil).

 • geboorteakte (certification de nacimiento)
 • afschrift van een huwelijksakte (certificacion de matrimonio)
 • afschrift van een echtscheidingsakte (certificacion de divorcio)
 • afschrift van een overlijdensakte (certificacion de defuncion)

Er zijn 4 instanties waar u deze documenten op kunt vragen:

Cuba geeft alleen originele geboorteaktes af. Vertel bij het opvragen dat u de akte in het buitenland gaat gebruiken.

Een Cubaanse geboorteakte opvragen in Nederland

Cubanen kunnen een originele geboorteakte aanvragen:

Verklaring van ongehuwd zijn

(Fe de solterias)

Dit document vraagt u op bij de lokale burgerlijke stand. De verklaring is niet langer dan 180 dagen geldig vanaf de dag van afgifte.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Cubaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Maak daarna een afspraak bij de Nederlandse ambassade in Havana voor de Nederlandse legalisatie.

De Nederlandse ambassade in Havana legaliseert Cubaanse documenten (in het Spaans) van de burgerlijke stand.
Voor instanties in Nederland heeft u wél een vertaling nodig van uw document. U laat dit door een beëdigde vertaler doen. Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Hoe lang duurt het?

Het legaliseren van een document duurt normaal gesproken 1 werkweek.

Documenten worden nooit per post verstuurd.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Cuba.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.