Verklaring van woonplaats in China

Als u in China woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. Wanneer de lokale autoriteiten deze niet afgeven, u rechtmatig in China verblijft  en zich heeft uitgeschreven uit de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP) kan de Nederlandse ambassade in Peking of het consulaat-generaal in Shanghai of Guangzhou dit document voor u opmaken.

Het consulaat-generaal in Chongqing verleent geen consulaire diensten.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse idenditeitskaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Lees hier hoe u de verklaring aanvraagt.

Per e-mail

Voor deze verklaring kunt u de benodigde documenten scannen en per e-mail sturen:

Geef in uw brief duidelijk aan waarvoor u de verklaring nodig heeft. Wij vermelden dit in de verklaring.

Gemiddeld duurt het 2 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Vermeld in uw bericht uw Chinese postadres in Chinese karakters.

Betaling

Na ontvangst van uw aanvraag per e-mail, ontvangt u van de ambassade of het consulaat-generaal een bericht met betalingsinstructies. Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de actuele kosten.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina vragen? Stuur dan een e-mail via het contactformulier.