Verklaring van woonplaats in China

Als u in China woont, heeft u soms een verklaring van woonplaats nodig. De Nederlandse ambassade in Peking of het consulaat in Shanghai of Guangzhou kan de verklaring voor u opstellen.

Het consulaat in Chongqing heeft geen consulaire afdeling.

Wanneer heeft u een verklaring van woonplaats nodig?

Met een verklaring van woonplaats kunt u uw buitenlandse woonplaats bewijzen. U hebt deze verklaring nodig voor:

 • verschillende soorten belasting- of premieheffing van sociale verzekeringen
 • vernieuwing van uw rijbewijs

Wat heeft u nodig?

Wanneer u een verklaring van woonplaats aanvraagt, heeft u de volgende documenten nodig:

 • een bewijs dat u met toestemming van de autoriteiten woont in het land waar u de aanvraag voor de verklaring doet, bijvoorbeeld een verblijfsvergunning. Dit is niet nodig wanneer u binnen de EU woont
 • een bewijs van uw huidige adres
 • een bewijs dat u de Nederlandse nationaliteit heeft, dit kan een van de volgende documenten zijn:
  • een Nederlands paspoort
  • een Nederlandse ID-kaart
  • een Verklaring van Nederlanderschap

Verklaring van woonplaats in dit land of gebied

Voor personen met rechtmatig verblijf in China (geldig visum/verblijfsvergunning voor China) die niet meer staan ingeschreven als ingezetene in de Basisregistratie personen (BRP) kan de Nederlandse ambassade in Peking of de consulaten-generaal in Shanghai en Guangzhou een verklaring van woonplaats opmaken. Het consulaat-generaal in Chongqing verleent geen consulaire diensten.

Benodigdheden

 • kopie houderpagina van uw geldige Nederlands paspoort of geldige Nederlandse identiteitskaart (NIK)
 • een bewijs dat u met toestemming van de lokale autoriteiten in China woont
 • stukken waaruit uw adres kan worden opgemaakt

Deze verklaring kan schriftelijk worden aangevraagd. Zie onderstaande procedure voor verklaringen per e-mail aanvragen.

Procedure voor verklaringen per e-mail aanvragen

Voor deze verklaring kunt u ook de benodigde documenten scannen en per email sturen:

In de verklaring dienen wij het doel waarvoor het wordt afgegeven te vermelden. Geef daarom graag duidelijk aan in uw e-mail waarvoor u de verklaring nodig heeft.

Gemiddeld duurt het 2 werkdagen om een verklaring op te stellen en naar uw adres te verzenden. Vermeld in uw bericht uw Chinese postadres in Chinese karakters.

Betaling

Na ontvangst van uw aanvraag per email, ontvangt u van de ambassade een bericht met de betalingsinstructies. Om het te betalen bedrag te bepalen, bekijkt u het overzicht van de consulaire tarieven.

Maak een afspraak

Bij de ambassade in Peking en het consulaat-generaal in Guangzhou en Shanghai kunt u online een afspraak maken.