Medicijnen meenemen op reis naar China

Gebruikt u medicijnen en reist u naar China? Voor sommige medicijnen (zoals slaapmiddelen, ADHD-medicijnen of sterke pijnstillers) heeft u een verklaring nodig.

1. Zoek uit of uw medicijn onder de Opiumwet valt

Vraag uw apotheker of arts of uw medicijnen onder de Opiumwet vallen. U kunt ook zelf kijken of de werkzame stoffen in uw medicijn onder de Opiumwet vallen. Staan uw medicijnen (of bestandsdelen daarvan) niet in de Opiumwet? Dan mag u deze op uw reis meenemen. Neem deze medicijnen wel altijd mee in de originele verpakking. Dan is duidelijk dat het om een geneesmiddel gaat en niet om drugs.

2. Schengenverklaring of medische verklaring?

Als uw medicijn (of dat van uw kind) onder de Opiumwet valt, heeft u een verklaring nodig. Er zijn twee soorten verklaringen:

  • Schengenverklaring: voor reizen binnen de Schengenzone.
  • Medische verklaring: voor alle overige landen.

3. Verklaring aanvragen

Let op dat u op tijd met uw aanvraag begint. Op de website van het Centraal Administratiekantoor (CAK) kunt u per land opzoeken welke verklaring nodig is. U kunt daar ook het aanvraagformulier downloaden, dat uw arts daarna moet tekenen. Vervolgens kunt u het ingevulde formulier naar het CAK opsturen. Het CAK heeft dan nog 4 weken nodig om uw verklaring klaar te hebben.

4. Verklaring legaliseren

Vraag na bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe gaat of u de verklaring nog moet laten legaliseren.

Medicijnpaspoort geldt niet als verklaring

Het medicijnpaspoort (ook wel geneesmiddelenpaspoort of Europees Medisch Paspoort) is niet geldig als medische verklaring. In het medicijnenpaspoort staan alle medicijnen die u gebruikt of waar u overgevoelig voor bent. Dit is handig als u in het buitenland een apotheek of arts bezoekt. U kunt het paspoort opvragen bij uw apotheek of (huis-)arts.

Tips

  • Begin op tijd met uw aanvraag: minimaal 4 weken voor vertrek.
  • Neem medicijnen mee in de originele verpakking.
  • Antwoord op andere vragen (kosten, geldigheid, doorreizen) vindt u op de website van het CAK.

Medicijnen mee op reis naar dit land of gebied

China heeft strenge wetgeving op het terrein van verdovende middelen. Het kan zijn dat u zware medicijnen gebruikt, die in China op de lijst van verdovende middelen staan. Als u weet dat u bepaalde medicijnen nodig zou kunnen hebben, neem deze dan mee. Zorg echter dat u een internationaal certificaat van uw dokter meekrijgt waar de medicijnen en uw recept duidelijk op vermeld staan.

Vaccinaties voor China

Hoewel er voor China geen verplichte vaccinaties zijn, is het verstandig om ruim voor vertrek contact op te nemen met huisarts of de GGD over bijvoorbeeld vaccinaties tegen DTP, Hepatitis-A en Buiktyfus. Alleen als men uit een gelekoortsgebied komt is gelekoortsvaccinatie verplicht. Informatie over de benodigde inentingen kunt u krijgen via het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering. Neem uw vaccinatieboekje mee op reis voor het geval u ziek wordt of moet worden opgenomen in een ziekenhuis.