Legaliseren van documenten uit Chili voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Chili gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de Chileense autoriteiten. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Chili. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Spaanstalige documenten van de burgerlijke stand

Bij Nederlandse ambassades en consulaten in Spaanstalige landen kunt u documenten van de burgerlijke stand in het Spaans aanleveren.

Voor instanties in Nederland heeft u wél een vertaling nodig van uw document. U laat dit door een beëdigde vertaler doen.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte (certificado de nacimiento completo para todo trámite)
 • afschrift van een huwelijksakte (certificado de matrimonio completo para todo trámite)
 • afschrift van een echtscheidingsakte (aantekening op de huwelijksakte) (certificado de matrimonio todo trámite con inscripciones)
 • afschrift van een overlijdensakte (certificado de defunción completo para todo trámite)

Deze afschriften vraagt u op bij de burgerlijke stand in Chili of via de overheidswebsite.

Verklaring van ongehuwd zijn

Er zijn 2 manieren om aan deze verklaring te komen:

 • U vraagt een zogenaamde ‘negative search’-brief aan bij de burgerlijke stand (www.registrocivil.cl). Dit is een document met omgekeerd bewijs: er is nergens bewijs dat u getrouwd bent.
 • U neemt twee getuigen mee naar een notaris. Zij verklaren dat u ongehuwd bent. De notaris maakt de verklaring officieel.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren

U haalt de apostille bij de Chileense autoriteiten. Een overzicht vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Documenten van het Chileense Consulaat in Willemstad/Curaçao

U laat een document dat is afgegeven door het Chileense Consulaat in Willemstad legaliseren door de Dienst Buitenlandse Betrekkingen (DBB) in Willemstad. Daarmee is het document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan bemiddelen voor Nederlanders bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.