Legaliseren van documenten uit Bolivia voor gebruik in Nederland

U wilt uw document uit Bolivia gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Bolivia. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Spaanstalige documenten van de burgerlijke stand

Bij Nederlandse ambassades en consulaten in Spaanstalige landen kunt u documenten van de burgerlijke stand in het Spaans aanleveren.

Voor instanties in Nederland heeft u wél een vertaling nodig van uw document. U laat dit door een beëdigde vertaler doen.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte (certificado de nacimiento)
 • afschrift van een huwelijksakte (certificado de matrimonio)
 • afschrift van een echtscheidingsakte (certificado de divorcio)
 • afschrift van een overlijdensakte (certificado de defunción)

Deze documenten vraagt u op bij het Boliviaanse bevolkingsregister: Oficialías de Registro Civil del Servicio Nacional de Registro Civil (SERECI).

Verklaring van ongehuwd zijn

(certificado de soltería)

U kunt op 2 manieren aan deze verklaring komen.

 • U verklaart bij een rechter-commissaris (notaris) dat u niet getrouwd bent. U heeft daarbij twee getuigen nodig, die u zelf meeneemt.
  Het document met uw verklaring en de handtekeningen, laat u legaliseren bij een rechter van het Hooggerechtshof (Corte Superior).
 • U vraagt een certificaat op bij het civiel register (Corte Nacional Electoral / Corte Departemental Electoral). Op het certificaat staat dat van u geen huwelijk bekend is.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Documenten laten legaliseren in Bolivia

U haalt de apostille bij het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Uw gelegaliseerde document is daarna klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Op de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH, informatie in het Engels) staat waar de apostille wordt afgegeven.

Documenten laten legaliseren in Nederland

Documenten van de Boliviaanse ambassade in Den Haag kunt u laten legaliseren door het Consulair Dienstencentrum.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Bolivia. Behalve bij een verklaring van ongehuwd zijn.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.