Legaliseren van documenten uit Argentinië voor gebruik in Nederland

U wilt uw Argentijnse document gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit gebeurt met een soort stempel, een apostille.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Argentinië. U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Spaanstalige documenten van de burgerlijke stand

Bij Nederlandse ambassades en consulaten in Spaanstalige landen kunt u documenten van de burgerlijke stand in het Spaans aanleveren.

Voor instanties in Nederland heeft u wél een vertaling nodig van uw document. U laat dit door een beëdigde vertaler doen.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende documenten zijn:

 • afschrift van een geboorteakte (extracto de un acta de nacimiento)
 • afschrift van een huwelijksakte (extracto de un acta de matrimonio)
 • afschrift van een echtscheidingsakte (extracto de un acta de divorcio)
 • afschrift van een overlijdensakte (extracto de un acta de defuncion)

Deze afschriften vraagt u aan bij de burgerlijke stand (registro civil) in de geboorteplaats of de streek waar de gebeurtenis plaatsvond.

Geboorteakte of huwelijksakte van buiten Buenos Aires

U bent geboren of getrouwd buiten Buenos Aires. Dan gaat u met uw afschrift eerst langs het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daar haalt u een binnenlandse legalisatie, voordat u de apostille voor het buitenland haalt. De informatie op deze site is in het Spaans.

Verklaring van ongehuwd zijn

Voor niet-Argentijnen

U legt een verklaring af bij een notaris. U heeft daarbij twee getuigen nodig die u zelf meeneemt.

Voor Argentijnen

U vraagt de verklaring aan bij het nationale persoonsregister (Renaper). De informatie op deze site is in het Spaans. 

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren

U haalt de apostille bij het Argentijnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het adres vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH). De informatie op deze site is in het Engels.

Uw document is door legalisatie met de apostille klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen of legaliseren van uw documenten.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.