Legaliseren van documenten uit Afghanistan voor gebruik in Nederland

U wilt een in Afghanistan afgegeven document gebruiken in Nederland. U laat het eerst legaliseren door het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna vraagt u de Afghaanse ambassade in Den Haag om een consulaire verklaring over het document.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij de meeste ambassades en consulaten-generaal. Als dit wel kan, staat dat op de contactpagina van de ambassade of het consulaat vermeld. Daar ziet u ook vanaf wanneer dit kan. Ziet u op de contactpagina geen startdatum? Dan kunt u nog geen documenten laten legaliseren bij de ambassade of het consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Afghanistan.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van een document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler buiten Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand.

 • afschrift van een geboorteakte
 • verklaring van ongehuwd zijn
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Informeer bij de Afghaanse autoriteiten waar u deze documenten op kunt vragen.

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

Documenten van de burgerlijke stand uit Afghanistan hebben een consulaire verklaring van de Afghaanse ambassade in Den Haag nodig. Voor deze consulaire verklaringen gelden andere stappen dan voor losstaande consulaire verklaringen van de ambassade over andere onderwerpen.

Documenten van de burgerlijke stand uit Afghanistan

U laat documenten van de burgerlijke stand legaliseren door het Afghaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Kaboel. Daarna gaat u met uw document naar de Afghaanse ambassade in Den Haag. Daar vraagt u een consulaire verklaring over uw document op. Samen met die verklaring is uw document dan klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Losstaande consulaire verklaringen van de Afghaanse ambassade in Den Haag

De ambassade van Afghanistan geeft ook verklaringen af die niet over documenten uit Afghanistan gaan. Bijvoorbeeld verklaringen over het wel of niet meer hebben van de Afghaanse nationaliteit. Zo’n document laat u legaliseren door het Consulair Dienstencentrum in Den Haag (CDC). Daarna is het klaar voor gebruik in het Koninkrijk de Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) Den Haag

­Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en legaliseren van documenten.

Controle van uw document in Nederland

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.