NederlandWereldwijd

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag buiten Nederland?

Woont of werkt u buiten Nederland? Dan kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag uit Nederland. De kinderopvang van uw kind moet wel geregistreerd zijn bij DUO. Uw toeslagpartner moet ook aan een aantal voorwaarden voldoen.

Uw situatie

Toeslagpartner

Woont u samen? Dan heeft u mogelijk een toeslagpartner. Controleer of u een toeslagpartner heeft bij de Belastingdienst. De Belastingdienst telt de inkomens van toeslagpartners bij elkaar op om de hoogte van toeslagen te berekenen.

Voorwaarden voor uw toeslagpartner

Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt buiten Nederland, moet uw toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw toeslagpartner woont in de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.
  • Uw toeslagpartner heeft werk, volgt een traject naar werk, volgt een opleiding of volgt een inburgeringscursus. Dit kan in Nederland zijn of in het woonland van uw toeslagpartner.
  • Uw toeslagpartner heeft een burgerservicenummer (BSN). Dit geldt ook voor uw kind(eren).

De kinderopvang is geregistreerd bij DUO

Gaat uw kind buiten Nederland naar de opvang? Naast de andere voorwaarden, moet de opvang van uw kind(eren) ook in het Register buitenlandse kinderopvang staan. Hierin staan kinderopvanglocaties die aan de Nederlandse eisen aan kinderopvang voldoen. 

Staat de opvang niet in het register of loopt de inschrijving binnen 6 maanden af? Dan kunt u bij DUO een registratie aanvragen voor uw kinderopvang.

Lees meer over het Register buitenlandse kinderopvang (DUO)

Verhuist u binnenkort naar het buitenland?

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig