NederlandWereldwijd

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen buiten Nederland?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen als u buiten Nederland woont, hangt af van uw situatie.

Wat heeft invloed op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag

 • uw inkomen
 • het inkomen van uw toeslagpartner
 • of u gezinsbijslag uit het buitenland ontvangt
 • hoeveel uren opvang u afneemt
 • hoeveel kinderen kinderopvang krijgen
 • of uw kinderen naar een dagopvang of naar een buitenschoolse opvang gaan
 • het uurtarief van de opvang waar uw kinderen naartoe gaan

Meer uitleg

Woont u samen? Dan heeft u mogelijk een toeslagpartner. Controleer of u een toeslagpartner heeft bij de Belastingdienst. De Belastingdienst telt de inkomens van toeslagpartners bij elkaar op om de hoogte van toeslagen te berekenen.

Gezinsbijslag bestaat uit:

 • Kinderbijslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderopvangtoeslag
 • Buitenlandse uitkeringen die lijken op deze Nederlandse uitkeringen

Krijgt u of uw partner ook gezinsbijslag uit een ander land dan Nederland? Dan krijgt u niet 2 keer de maximale toeslag. Landen hebben hierover met elkaar afspraken gemaakt.

Is de gezinsbijslag in het buitenland lager dan in Nederland? Dan vult Nederland deze aan. Bij elkaar opgeteld krijgt u meestal een bedrag dat net zo hoog is als de Nederlandse gezinsbijslag.

De SVB is de organisatie die dit onderzoekt, regelt en uitbetaalt. Daarvoor doen zij een onderzoek, samen met de betalende instantie van uw woonland. Dat is maatwerk. Pas als de SVB het onderzoek heeft afgerond, kunnen zij u zeggen hoeveel geld u precies gaat krijgen. Zij sturen u dan een brief met het definitieve bedrag dat u gaat ontvangen.

Proefberekening

U kunt bij de Belastingdienst een proefberekening maken om een idee te krijgen van de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. Krijgt u ook gezinsbijslag uit het buitenland? Dan geeft de proefberekening alleen een schatting.

Wijzigingen doorgeven

Verandert uw situatie, bijvoorbeeld uw inkomen, het aantal opvanguren of het soort opvang? Dan heeft u mogelijk recht op minder of meer toeslag. Geef wijzigingen daarom zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u later kinderopvangtoeslag moet terugbetalen waar u geen recht op had.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?

Verhuist u binnenkort naar het buitenland?

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder. 
Neem contact op met ons

Ook nuttig