Coronavirus: veelgestelde vragen reisadvies Frankrijk

De Franse overheid neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder leest u de antwoorden op de meestgestelde vragen over deze maatregelen. Lees ook het reisadvies voor Frankrijk.

Update: 27 mei 2020, 17:30

let op!

De Franse regering heeft maatregelen getroffen om het risico op verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te verkleinen. In heel het land gelden beperkende maatregelen.

Als u de beperkingen zonder geldige reden overtreedt riskeert u een eerste boete van € 135. Dit bedrag wordt (aanzienlijk) verhoogd bij herhaalde overtredingen.

Meer informatie over het coronavirus in Frankrijk is te vinden op de website van de Franse regering en de website van het Franse ministerie van Binnenlandse zaken.

Deze veelgestelde vragen pagina geeft antwoord op vragen in de volgende situaties:

1. U bent in Frankrijk

2. U wilt naar of door Frankrijk reizen

3. Benodigde documenten

4. Op de hoogte blijven

1. U bent in Frankrijk

Moet ik thuis blijven?

In heel Frankrijk dienen burgers zo veel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken.

Zijn de winkels open?

Levensmiddelenwinkels en overige winkels mogen in principe open. Winkeliers kunnen eisen stellen aan het gedrag en de maatregelen van hun klanten (een mondkapje dragen, afstand houden, enz.).

Zijn cafés en restaurants open?

Cafés en restaurants moeten tot nader order voor bezoekers gesloten blijven. Afhalen en thuisbezorgen is in sommige gevallen wel mogelijk.

Bij welke verplaatsingen moet ik een verklaring (attestation) bij me dragen?

Voor verplaatsingen verder dan 100 km hemelsbreed buiten het departement van de woonplaats dient u een geldige reden te hebben en een verklaring bij u te dragen.

Als u in de spits met het openbaar vervoer reist dient u een werkgeversverklaring bij u te dragen.

Zie hieronder '3. Benodigde documenten' voor de reisdocumenten die u nodig heeft.

Bij welke verplaatsingen hoef ik geen verklaring (attestation) bij me te dragen?

Voor verplaatsingen tot 100 km hemelsbreed van de woonplaats in Frankrijk hoeft u geen verklaring bij zich te dragen. Ook als u verder dan 100 km hemelsbreed reist maar binnen het departement van woonplaats blijft, is geen verklaring nodig.

Kan ik vanuit Frankrijk naar Nederland reizen?

Alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Indien u een noodzakelijke reis gaat maken, bereid uw reis dan goed voor. Bekijk ook de reisadviezen van de landen die grenzen aan Frankrijk en die u op uw route passeert.

Het is mogelijk om met de auto, de trein of het vliegtuig vanuit Frankrijk naar Nederland te reizen. Daarvoor is een ingevuld formulier noodzakelijk. U dient eveneens ondersteunende bewijsstukken mee te nemen die de noodzaak van uw verplaatsing aantonen.

Er is echter beperkt openbaar vervoer, treinverkeer en vliegverkeer mogelijk. Het is raadzaam om contact op te nemen met uw vervoersmaatschappij en/of touroperator om te verifiëren of u de gewenste of geplande vlucht of trein kunt nemen.

Mocht u gaan reizen: respecteer de hygiënevoorschriften om verspreiding van het virus te voorkomen. Houd het nieuws en de verkeersinformatie goed in de gaten.

Zie hieronder '3. Benodigde documenten' voor de reisdocumenten die u nodig heeft.

2. U wilt naar of door Frankrijk reizen

Ik ben in een derde land, kan ik via Frankrijk en België naar Nederland reizen en andersom?

U mag alleen door Frankrijk en België reizen, bijvoorbeeld vanuit Portugal, Spanje of andere landen, voor repatriëring naar uw hoofdverblijfplaats. U dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands identiteitsbewijs en de benodigde reisverklaringen en ondersteunende bewijsstukken.

Raadpleeg voor vertrek de reisadviezen en veelgestelde vragen van de landen waar u doorheen reist en respecteer de voorschriften.

Zie hieronder '3. Benodigde documenten' voor de reisdocumenten die u nodig heeft.

Mag ik naar Frankrijk reizen?

Reizen naar Frankrijk worden tot een strikt minimum beperkt. Alle niet-Fransen die geen zwaarwegende reden hebben om naar Frankrijk te reizen, moet de toegang tot het Franse grondgebied worden ontzegd. Voor Europese burgers, dus voor Nederlanders, geldt een uitzondering in de volgende gevallen:

 • u hebt uw hoofdwoning in Frankrijk; 

 • u dient door Frankrijk te reizen om uw, in een derde land gelegen hoofdwoning te bereiken; 

 • u bent de echtgenoot/echtgenote van iemand met de Franse nationaliteit en reist met hem/haar om uw woning in Frankrijk te bereiken of om een zwaarwegende reden in de familiesfeer;

 •  u reist vanwege een gezagsrecht of in het kader van een omgangs- of bezoekregeling ten aanzien van een kind; 

 • u reist voor het volgen van onderwijs of u bent een volwassen begeleider van zo iemand;

 • u brengt een bezoek aan een zorgafhankelijk familielid of aan een kind dat in een gespecialiseerde zorginstelling verblijft; 

 • u maakt deel uit van een van de volgende beroepsgroepen:

  • seizoenswerkers in de landbouw die hun hoofdwoning hebben in een EU-lidstaat en die beschikken over een van de volgende stukken: een bewijs dat garandeert dat zij in die hoedanigheid zullen gaan werken, een ontvangstbevestiging met vermelding van het vereenvoudigde TESA-nummer of het TESA+-nummer, een arbeidsovereenkomst met een in Frankrijk gevestigde boerderij of firma;

  • gedetacheerden wier opdracht niet kan worden uitgesteld en die beschikken over een dienstverleningscontract met vermelding van de duur van de opdracht; 

  • zorgpersoneel dat naar Frankrijk gaat in het kader van de strijd tegen Covid-19;

  • personeel van een luchtvaartmaatschappij; 

  • personeel van internationaal goederenvervoer;

  • bemanning van een schip dat zich bezighoudt met internationaal goederenvervoer of met visserij;

  • Personeel van een diplomatieke of consulaire missie.

De versoepelingen van de gezondheidsmaatregelen in Frankrijk die per 11 mei zijn ingegaan brengen geen verandering teweeg voor de controles aan de grenzen. De beperkingen die gesteld zijn aan het betreden van het Franse grondgebied blijven van kracht na 11 mei en in ieder geval tot 15 juni.

Mag ik terug naar mijn hoofdverblijf in Frankrijk?

Ja, als uw hoofdverblijf zich in Frankrijk bevindt mag u naar Frankrijk reizen om uw hoofdverblijf te bereiken.

Zie hoofdstuk 3 van dit document voor de benodigde documenten. 

Mag ik als Nederlander naar Frankrijk reizen voor werk?

Alleen de volgende beroepsgroepen mogen vanuit het buitenland naar Frankrijk reizen voor werk:

 • zorgpersoneel dat naar Frankrijk reist in het kader van de strijd tegen Covid-19;
 • goederenvervoer;
 • personeel van een luchtvaartmaatschappij;
 • personeel van een diplomatieke of consulaire missie;
 • grenswerkers.

Voor alle andere gevallen bestaan geen uitzonderingen.

Zie '3. Benodigde documenten' voor de reisdocumenten die u nodig heeft.

Mag ik als Nederlander naar Frankrijk op vakantie?

Nee, het is momenteel niet toegestaan naar Frankrijk te reizen om op vakantie te gaan. Begin juni neemt de Franse regering een beslissing over de organisatie van de zomervakantie.

Mag ik als Nederlander naar mijn tweede huis in Frankrijk?

Nee, een bezoek aan een tweede huis valt niet onder de toegestane uitzonderingen. Het is daarom momenteel niet toegestaan om naar Frankrijk te reizen voor een verblijf in of bezoek aan een tweede woning.

Mag ik als Nederlander naar Frankrijk reizen vanwege een zwaarwegende reden in de familiesfeer?

Ja, u mag voor een zwaarwegende reden in de familiesfeer Frankrijk bezoeken. Zwaarwegende redenen zijn: bezoek aan een gewonde naaste, het vergezellen van een kwetsbaar of niet-autonoom persoon, het overlijden van een naast familielid.

Zie hoofdstuk 3 van dit document voor de benodigde documenten. 

Mag ik om andere redenen dan bovengenoemde naar Frankrijk reizen?

Nee, in principe mag u niet naar Frankrijk reizen indien er geen noodzakelijke reden is om u te verplaatsen. Weet u niet zeker of uw reisdoel onder een van bovenstaande redenen valt, dan kunt u contact opnemen met de Franse douane:

 • Infoservice Douane Telefoonnummer (vanuit buitenland): +33 1 72 40 78 50

 • Infoservice Douane Telefoonnummer (vanuit Frankrijk): 0811 20 44 44 

 • Infoservice Douane e-mailadres: ids@douane.finances.gouv.fr

Mag ik, als Nederlander naar Frankrijk reizen om bijstand te verlenen aan een kwetsbaar persoon?

Nee, u dient zich te wenden tot de dienst voor maatschappelijk werk van de gemeente waar die persoon woont om te zorgen dat die persoon de benodigde bijstand ontvangt.

Moet ik als Nederlander in quarantaine als ik naar Frankrijk reis?

Een wet over quarantaine voor mensen die Frankrijk binnen komen vanuit het buitenland ligt in het Franse parlement voor. In dit stadium van de pandemie geldt deze quarantaine niet voor mensen afkomstig uit een EU-lidstaat, en dus niet voor Nederlanders die naar Frankrijk komen. Quarantaine wordt wel aangeraden indien u symptomen van verkoudheid of griep vertoont.

3. Benodigde documenten

Welke documenten moet ik meenemen als ik door of naar Frankrijk reis?

Als u door of naar Frankrijk reist, dient u de 'Attestation de déplacement internationale dérogatoire' (Verklaring voor internationale verplaatsing) in te vullen. Daarnaast dient u ook het formulier voor reizen van meer dan 100 km in te vullen. U moet op de formulieren de reden van de reis aangeven. U dient onderbouwende bewijsstukken mee te nemen die de door u ingevulde reden rechtvaardigen. De verklaringen vult u PER REIS OF PER VERPLAATSING OPNIEUW in.

Een verklaring afgegeven door de Nederlandse Ambassade in Brussel kan de doorreis per auto door België naar Nederland vergemakkelijken.

Welke ondersteunende documenten moet ik meenemen ter verplichte aanvulling op de bovenstaande verklaringen?

 • Verplaatsingen uit professionele noodzaak: een door uw werkgever opgestelde verklaring en de daarnaast genoemde documenten op de verklaring voor seizoenswerkers.
 • Verplaatsingen naar hoofdverblijf: een bewijs van woonplaats zoals een elektriciteitsrekening
 • Verplaatsingen om familiale redenen: een doktersverklaring
 • Verhuizingen: een verklaring op erewoord dat de verhuizing niet uitgesteld kan worden en een kopie van het contract van uw oude woning en het contract van uw nieuwe woning

Verplaatsingen binnen Ile-de-France

Voor reizen in de spits met het openbaar vervoer (binnen het Île-de-France oftewel Parijs en omgeving) is een werkgeversverklaring OF een auto-attestation bij andere noodzakelijke redenen verplicht:

Als u binnen het Île-de-France (Parijs en omgeving) tijdens spitstijden om andere redenen met het OV wilt reizen dient u bijgaande verklaring in te vullen en bij u te dragen:

NB: het dragen van een mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer binnen het Île-de-France (Parijs en omgeving) alsmede in veel winkels en/of supermarkten.

Reizen vanuit het buitenland naar Franse overzeese gebieden

Reist u vanuit het buitenland naar Franse overzeese gebieden, dan moet u via onderstaande links een formulier downloaden en invullen.

Reist u per trein?

Houd rekening met ingrijpende wijzigingen in de dienstregeling. Er rijdt nog maar één Thalys per dag naar Brussel, waar moet worden overgestapt op een regionale trein naar Nederland. Dit geldt in ieder geval tot 9 juni. Kijk voor de actuele vertrektijden en aanpassingen met betrekking tot de dienstregeling van de Thalys op:

https://www.thalys.com/nl/nl/huidige-situatie-coronavirus-uitzonderlijke-commerciele-maatregelen

Reist u per vliegtuig?

Er is slechts beperkt vliegverkeer van en naar Frankrijk. Volg de laatste informatie over wijzigingen in het luchtverkeer op de Engelstalige website van de International Air Transport Association (IATA). Alleen voor reizigers van buiten de EU geldt een verplichte quarantaine van 14 dagen.

Gezondheidsverklaring vliegreizen hoogrisicolanden

Mocht u per vliegtuig naar Nederland reizen, dan dient u een gezondheidsverklaring bij zich te hebben voordat u aan boord gaat. U ontvangt dit formulier van de luchtvaartmaatschappij. Zonder ingevuld formulier mag u niet aan boord. U moet het formulier tijdens de reis bij zich houden en desgevraagd tonen bij aankomst op Schiphol.

4. Op de hoogte blijven

Hoe kan ik op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen?

Alle Nederlanders in Frankrijk wordt verzocht om zich te registreren via de Informatieservice Buitenlandse Zaken.

Door u aan te melden voor de informatieservice krijgt u een e-mail bij een aanpassing van het reisadvies, krijgt u sms bij een (dreigende) crisis, weet de ambassade dat u in het land bent en kan u extra informatie ontvangen van de ambassade, bijvoorbeeld over consulaire dienstverlening.

BijzondereBijstandBuitenland.nl is bedoeld om Nederlanders die in het buitenland gestrand zijn vanwege de coronacrisis, te helpen en naar huis te krijgen. Zie voor meer informatie de eerste vraag bovenaan deze pagina.

Moet ik nog iets doen als ik terug ben in Nederland?

Vergeet niet u uit te schrijven bij de Informatieservice Buitenlandse Zaken en/of Bijzondere Bijstand Buitenland  zodra u het land verlaten heeft. U helpt daarmee het bestand van Nederlanders in het buitenland actueel te houden.

Hoe kunt u zich afmelden voor Bijzondere Bijstand Buitenland? Bel hiervoor naar 024 7247 247 (of +31 247 247 247 vanuit het buitenland). U kunt zich niet zelf via de website afmelden voor de dienstverlening van Bijzondere Bijstand Buitenland.

Voor de Informatieservice kunt u zich wel zelf uitschrijven.

Kijk ook op de veelgestelde vragen over corona en terugreizen naar Nederland.

Nuttige telefoonnummers

Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken:
 Vanuit Frankrijk: 00 31 247 247 247
 Vanuit Nederland: 0 247 247 247

Franse informatielijn voor vragen over het coronavirus (niet voor medische vragen):
 Vanuit Frankrijk: 0 800 130 000
 Vanuit Nederland: 0033 800 130 000

Infoservice Franse Douane voor vragen over internationale verplaatsingen:
Vanuit Frankrijk: 0811 20 44 44
Vanuit Nederland: 0033 1 72 40 78 50