Nederland Wereldwijd

Hoe regel ik een DigiD voor mijn kind buiten Nederland?

U kunt een DigiD voor uw kind aanvragen via DigiD.nl. Ook vanuit het buitenland. Daarna haalt u een activeringscode op door te videobellen met Nederland Wereldwijd of bij een DigiD-balie in Nederland of in het buitenland. Met deze code activeert u de DigiD van uw kind.

Hoe vraag ik DigiD aan voor mijn kind?  

Als ouder of voogd mag u uw kind tot 14 jaar helpen met het aanvragen en gebruiken van een DigiD. Vul bij de aanvraag de gegevens van uw kind in. U vraagt een DigiD voor uw kind aan via Digid.nl.  

Voorwaarden aanvragen DigiD  

  • Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land in de Europese Economische Ruimte (EER).  
  • Uw kind heeft een geldig paspoort of identiteitskaart van een EER-land.
  • Uw kind heeft een Burgerservicenummer (BSN).
  • Uw kind staat ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).  
  • U of uw kind heeft een telefoon waarop u zowel in het buitenland als in Nederland sms-berichten kunt ontvangen.  
  • U of uw kind heeft een e-mailadres.  

Ophalen activeringscode 

Bij uw DigiD-aanvraag ontvangt u een baliecode. Met deze code kunt u de activeringscode voor de DigiD van uw kind ophalen. Dit kan op verschillende manieren. Met deze code activeert u de DigiD.  

Activeer de DigiD van uw kind binnen 20 dagen na het ophalen van de activeringscode. U kunt de DigiD activeren via DigiD.nl of met de DigiD app.  

Waar heeft mijn kind een DigiD voor nodig?

Met een DigiD voor u kind, kunt u op een veilige manier online zaken regelen met Nederland. Waaronder met de Nederlandse overheid of zorginstellingen. Ook vanuit het buitenland.

Andere zaken die u kunt regelen voor uw kind  

Als u buiten Nederland woont, moet u misschien nog meer zaken regelen voor uw kind.

Lees wat u nog meer kunt regelen voor uw kind

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.