Nederland Wereldwijd

Consulaire tarieven in Slowakije

De ambassade verstrekt geen paspoorten of visa, u kunt hiervoor terecht bij de ambassade in Oostenrijk of Hongarije. U kunt dit ook doen bij de Nederlandse grensgemeenten en op Schiphol.

Bij de ambassade in Bratislava kunt u alleen contant betalen.

Consulaire tarieven 2022

Paspoort en identiteitskaart / Passport and identity cardEUR
Laissez-passer of noodpaspoort / Laissez passeror emergency document51,55
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Laissez-passer for a corpse60,00

Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtaining Dutch nationalityEUR
Optieprocedure: enkelvoudig / Option procedure: single200,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Option procedure: joint342,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Option procedure: additional fee for a minor22,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalisation: single, standard945,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalisation: joint, standard1.206,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalisation: single, lowered703,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalisation: joint, lowered965,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalisation: additional fee for a minor139,00
Inburgeringsexamen (voor naturalisatie) / Civic integration exam (for naturalisation)350,00

Consulaire documenten / Consular documentsEUR
Consulaire verklaringen / Consular statements30,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Statement true copy of original or a true duplicate26,25

Legalisaties / LegalisationsEUR
Legalisatie handtekening Nederlander / Legalisation signature Dutch citizen26,25

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.