NederlandWereldwijd

Diplomawaardering voor werk in Nederland

Heeft u een niet-Nederlands diploma of certificaat? En gaat u in Nederland werken? Dan kunt u uw diploma laten waarderen. Een diplomawaardering beschrijft met welk Nederlands diploma uw niet-Nederlandse diploma vergelijkbaar is.

Waarvoor is het nodig?

Met een diplomawaardering weet u of uw buitenlandse diploma voldoet aan de aan de opleidingseis van uw toekomstige werkgever. Werkgevers krijgen met een diplomawaardering een indruk van uw kennis en vaardigheden.

Let op: Een diplomawaardering is een advies aan uw toekomstige werkgever, geen besluit.

Heb ik het nodig?

Kijk in het overzicht van de meest gangbare buitenlandse diploma’s. Hierin staat met welk Nederlands diploma uw buitenlandse diploma te vergelijken is.

Voldoet uw diploma aan de opleidingseis van de baan in Nederland?

  • Nee: vraag diplomawaardering aan
  • Ja: diplomawaardering is alleen nodig als uw werkgever daarom vraagt

Beschermde beroepen

Sommige beroepen zijn gereglementeerd (beschermd). Een diplomawaardering geeft u niet automatisch toestemming om in zo’n beroep te mogen werken. Daarvoor heeft u beroepserkenning nodig.

Wat is beroepserkenning en hoe regel ik dit?

Aanvragen

Diplomawaardering aanvragen via IDW.nl

Kijk ook op IDW.nl voor de:

Ik krijg een uitkering van het UWV

Staat u als werkzoekende ingeschreven bij het UWV? En ontvangt u een ZW-, WAZ-, WAO-, WIA- of WAJONG-uitkering? Dan kunt u bij uw contactpersoon bij het UWV een goedkeurende verklaring vragen. Stuur een kopie van de goedkeurende verklaring van het UWV mee met uw aanvraag voor een diplomawaardering. Het UWV betaalt dan de diplomawaardering voor u.

Voorwaarden

Om een diplomawaardering te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uw opleiding:

  • is gevolgd binnen het reguliere onderwijs en aan een instelling die is erkend door de overheid in dat land
  • duurde langer dan 1.000 uur (1 schooljaar)

Is het diploma dat u wilt laten waarderen niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans geschreven? Dan moet u het door een beëdigde vertaler laten vertalen. U vindt een beëdigde vertaler in Nederland via het Register Beëdigde Tolken en Vertalers.

Hoelang duurt het?

Wanneer alle documenten compleet zijn en u betaald heeft, start het proces. Daarna duurt een diplomawaardering maximaal 4 maanden.

Diplomawaardering kwijt

Heeft u al een diplomawaardering? Maar bent u deze kwijt? Kies uw situatie om te zien wat u kunt doen.

Heeft u uw diplomawaardering korter dan 3 jaar geleden digitaal ontvangen? Download de diplomawaardering via uw account op Mijn.IDW.nl. Een digitale diplomawaardering blijft 3 jaar lang beschikbaar om te downloaden.

Uw diplomawaardering is niet meer beschikbaar. Doe een nieuwe aanvraag voor een diplomawaardering.