NederlandWereldwijd

Beroepserkenning voor een beschermd beroep in Nederland

Wilt u met een niet-Nederlands diploma in Nederland werken? Ga dan na of uw beroep in Nederland beschermd is. In dat geval moet u eerst toestemming vragen om dit werk in Nederland te doen. Dit heet ook wel beroepserkenning aanvragen.

Sommige beroepen zijn beschermd. Dit betekent dat u aan bepaalde eisen moet voldoen om dit werk te mogen doen. Naast eisen aan uw diploma zijn dit bijvoorbeeld eisen aan uw taalvaardigheid en werkervaring. Welke beroepen beschermd zijn, verschilt per land. Een beschermd beroep heet ook wel een gereglementeerd beroep. Voldoet u in een ander land aan de eisen om te werken in een beschermd beroep? Dan is dat niet automatisch het geval in Nederland.

Is mijn beroep beschermd?

Wilt u weten of uw beroep beschermd is in Nederland? Ga dan naar de database met beschermde beroepen van de Europese Commissie. Hierin staan de beschermde beroepen in Nederland. Kies bij ‘Professions regulated in country’ voor ‘Netherlands’. Vul de naam van uw beroep in of zoek of uw beroep op in de lijst.

Ga naar de database met beschermde beroepen van de Europese Commissie (informatie in het Engels)

Geen beschermd beroep

Staat uw beroep niet in de database? Dan heeft u geen beschermd beroep. U hoeft geen toestemming aan te vragen om dit werk in Nederland te doen. Uw werkgever kan u wel om een diplomawaardering vragen. Daarmee is duidelijk wat uw buitenlandse diploma waard is in Nederland.

Diplomawaardering voor werk in Nederland aanvragen

Werken in een beschermd beroep in Nederland

Staat uw beroep wel in de database? Dan heeft u een beschermd beroep en moet u beroepserkenning aanvragen. In ieder land is er voor elk beschermd beroep een organisatie die controleert of u aan de eisen voldoet. Zo ook in Nederland.

Ga naar de database met gereglementeerde beroepen van de Europese Commissie. Kies bij ‘Professions regulated in country’ voor ‘Netherlands’ en klik op ‘search’. Klik op uw beroep in de lijst. Via ‘competent authorities’ vindt u de contactgegevens van de organisatie die voor uw beroep controleert of u aan de eisen voldoet. Vraag bij die organisatie na aan welke eisen u moet voldoen, hoe de aanvraag werkt en welke documenten u nodig heeft.

Werken in de kinderopvang of als leraar

Wilt u in Nederland in de kinderopvang of als leraar werken met een buitenlands diploma? Voor deze beschermde beroepen kunt u beroepserkenning aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Diploma niet uit de EU

Komt uw diploma niet uit een van de landen van de Europese Unie (EU), IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Dan moet u uw diploma laten erkennen, een verklaring van vakbekwaamheid en beroepserkenning aanvragen. Ook dat doet u bij de organisatie die daarover gaat zoals vermeld onder ‘competent authorities’.

Europese beroepskaart

Werkt u als verpleger algemene zorg, apotheker, fysiotherapeut, berggids of onroerendgoedmakelaar? Dan kunt u misschien een Europese beroepskaart aanvragen. Hiermee kunt u uw beroepskwalificaties automatisch laten erkennen in een ander EU-land, waaronder Nederland. Dit kost geld.

Europese beroepskaart aanvragen bij UwEuropa

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.