NederlandWereldwijd

Diplomawaardering voor inburgering in Nederland

Heeft u een niet-Nederlands diploma of certificaat? En moet u inburgeren in Nederland en het examen Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt doen? Dan kunt u uw buitenlandse diploma laten waarderen. Een diplomawaardering beschrijft met welk Nederlands diploma uw buitenlandse diploma vergelijkbaar is.

Waarvoor is het nodig?

Met diplomawaardering weet u wat uw diploma in Nederland waard is. Dit helpt u zoeken naar geschikte vacatures. Als uw werkgever in Nederland daar om vraagt, kunt u een diplomawaardering aanvragen. Uw werkgever krijgt hiermee een indruk van uw kennis en vaardigheden.

Let op: Een diplomawaardering is een advies aan uw toekomstige werkgever, geen besluit.

Aanvragen

Diplomawaardering aanvragen via IDW.nl

Kijk op IDW.nl voor meer informatie over diplomawaardering bij inburgering.

Wat zijn de voorwaarden?

Om een diplomawaardering te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uw opleiding:

  • is gevolgd binnen het reguliere onderwijs en aan een instelling die is erkend door de overheid in dat land
  • duurde langer dan 1.000 uur (1 schooljaar)

Bent u aan het inburgeren en doet u de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)? Dan kunt u gratis een diplomawaardering aanvragen.

Heeft u uw inburgeringsdiploma al behaald? Dan moet u betalen voor het aanvragen van een diplomawaardering.

Is het diploma dat u wilt laten waarderen niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans geschreven? U hoeft geen vertaling aan te leveren als u aan het inburgeren bent. Bent u niet aan het inburgeren? Dan moet u het diploma laten vertalen door een beëdigde vertaler. U vindt een beëdigde vertaler via het Register Beëdigde Tolken en Vertalers.

Hoelang duurt het?

Wanneer alle documenten compleet zijn en u betaald heeft, start het proces. Daarna duurt een diplomawaardering maximaal 4 maanden.

Diplomawaardering kwijt

Heeft u al een diplomawaardering? Maar bent u deze kwijt? Kies uw situatie om te zien wat u kunt doen.

Heeft u uw diplomawaardering korter dan 3 jaar geleden digitaal ontvangen? Download de diplomawaardering via uw account op Mijn.IDW.nl. Een digitale diplomawaardering blijft 3 jaar lang beschikbaar om te downloaden.

Uw diplomawaardering is niet meer beschikbaar. Doe een nieuwe aanvraag voor een diplomawaardering.