Veelgestelde vragen en antwoorden over reizen, werken en ondernemen in België i.v.m. COVID-19-maatregelen

Vragen over reizen of consulaire aangelegenheden

Wat is het reisadvies voor België?

Op deze website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u het laatste reisadvies. Het reisadvies kan op elk ogenblik worden aangepast, dus raadpleeg de website regelmatig.

België verbiedt alle niet-essentiële reizen naar het buitenland. Het betreden van Belgisch grondgebied om niet-werkgerelateerde redenen is niet toegestaan. De Belgische autoriteiten controleren op de naleving van dit verbod. Indien u dit verbod overtreedt, kunt u beboet worden.

Registreer u bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken, opdat u op de hoogte wordt gebracht van een wijziging van het reisadvies voor België en geïnformeerd wordt over de laatste ontwikkelingen.  

Hoe kan ik de laatste informatie over de genomen Belgische maatregelen vinden?

Meer informatie kunt u via onderstaande kanalen vinden:

Emailadres: info-coronavirus@health.fgov.be 

Kan ik naar België reizen om te werken?

Ja, indien u in het bezit bent van een werkgeversverklaring en een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart (rijbewijs is in België geen identiteitsbewijs). Bij het passeren van de grens kunt u gecontroleerd worden.

Personen die in vitale sectoren werken of een cruciaal beroep vervullen kunnen een speciaal vignet verkrijgen om de vertraging bij het passeren van de grens tot het minimum te beperken. Het vignet kan worden gedownload op deze website. U kunt hier vinden of uw werk volgens de Belgische autoriteiten onder een vitale sector of een cruciaal beroep valt (pdf, in de tabel op pagina 16040 en verder). Voor veelgestelde vragen rondom het reizen over de grens met het vignet, zie deze website.

Ook onderstaande categorie valt onder de uitzonderingen en mogen naar België reizen:

 • houders van een speciale verblijfstitel type "D", "P" of "S" afgegeven door de Directie Protocol, als onderdeel van hun officiële taken.
 • aan hun gezinsleden met een speciale verblijfstitel type "D", "P" of "S", enkel om in aanwezigheid van de functiehouder te kunnen reizen.
 • andere gezinsleden mogen momenteel niet naar België komen.

Kan ik als grensarbeider naar België om te werken?

Ja, indien u in het bezit bent van een werkgeversverklaring en een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart (rijbewijs is in België geen identiteitsbewijs). Bij het passeren van de grens kunt u gecontroleerd worden.

Kan ik binnen België naar mijn werk gaan?

Telewerken is verplicht voor alle niet essentiële diensten. Wanneer telewerk niet mogelijk is, moeten werkgevers de sociale afstand van 1,5 meter garanderen. Bij voorkeur gaat u met de auto naar het werk, maar het openbaar vervoer rijdt nog wel met een aangepaste dienstregeling. Sociale afstand is ook in bussen, trams en treinen verplicht.

Voor meer informatie zie deze website.

Kan ik vanuit België terug naar huis reizen in Nederland?

Ja, men kan terug naar huis reizen indien men kan bewijzen dat men in Nederland woonachtig is.

Kan ik met de auto vanuit Spanje, Frankrijk of andere landen door België terugreizen naar Nederland?

Ja, men kan terug naar huis rijden indien men kan bewijzen dat men in Nederland woonachtig is.

Mijn vlucht komt aan in België (Brussels Airport Zaventem, Charleroi Airport), kan ik naar huis?

De touroperator is het eerste aanspreekpunt om na te gaan of de vlucht doorgaat.

U kunt (zelfstandig!) met de trein, andere vlucht of auto naar Nederland. U kunt niet worden opgehaald door familie vanuit  Nederland.

Kan ik vanuit Nederland een familielid/vriend ophalen van een Belgische luchthaven (Brussels Airport Zaventem, Charleroi Airport)?

Nee, dat is niet toegestaan. Nederlanders die per vliegtuig aankomen in België dienen zelfstandig (zonder vignet of certificaat) naar Nederland door te reizen (per auto, openbaar vervoer of taxi).

Kan ik naar België reizen om familie te bezoeken?

Nee, alle niet-essentiële reizen zijn momenteel niet toegestaan. Familiebezoeken vallen niet onder de noemer essentieel.

Kan ik in België en Nederland naar familie gaan (ouder, kind, enzovoort) om zorg te dragen?

Ja, zorg valt onder “essentieel” en dit is toegestaan. Neem uw Nederlandse paspoort/identiteitskaart en Belgische verblijfskaart mee.

Co-ouderschap; kan ik mijn kind in Nederland of België nog halen/brengen bij de andere co-ouder?

Ja, co-ouderschap kan worden voortgezet, ook in de grensstreek (ouder in België en Nederland). Neem uw Nederlandse paspoort/identiteitskaart en Belgische verblijfskaart en indien mogelijk eventuele documenten (rechterlijke uitspraak, brief advocaat, …) mee.

Mag ik als toerist naar België of naar mijn vakantiehuis in België?

Nee, alle niet-essentiële reizen zijn momenteel niet toegestaan. Toerisme valt niet onder de noemer essentieel. Campings, vakantieparken, B&B’s, AirB&B’s moeten sluiten voor toerisme.

Mag ik vanuit Nederland gaan tanken in België?

Nee, alle niet-essentiële reizen zijn momenteel niet toegestaan. Tanken valt niet onder de noemer essentieel.

Kan ik mijn verhuizing naar België of Nederland uitvoeren?

Een verhuizing binnen België en van België naar Nederland of omgekeerd valt onder de uitzonderingsmaatregelen en kan worden uitgevoerd, zolang de opgelegde maatregelen worden gerespecteerd.

Kan ik de Nederlandse Ambassade in Brussel bezoeken als ik vragen heb?

Nee, tot minstens 6 april 2020 is het niet mogelijk om een afspraak te maken bij de Nederlandse Ambassade in Brussel. Neem voor vragen contact op met het 24/7 BZ contactcenter via +31 247 247 247 of via Twitter op @24/7BZ.

Kunnen er zaken (paspoorten, identiteitskaarten etc.) van Nederlanders naar de ambassade worden gestuurd en daar worden afgehaald?

Nee, de ambassademedewerkers zijn verplicht om te telewerken en afspraken zijn niet mogelijk tot 6 april. Deze periode kan verlengd worden.

Waar kan ik me aanmelden om updates te krijgen over de genomen maatregelen en reisadviezen?

U kunt zich aanmelden bij:

 • Het Belgische waarschuwingssysteem bij noodsituaties: BE alert.
 • Het Nederlands registratiesysteem waarbij u automatisch reisadviezen krijgt, alsook bij calamiteiten en crisissituaties een notificatie ontvangt: Informatieservice Nederland Wereldwijd.
 • Download de reisapp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Vragen voor werkgevers en ondernemers

Wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor het zakendoen tussen Nederland en België?

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus heeft de Belgische regering maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Dit kan invloed hebben op zakendoen in bepaalde sectoren. 

Actuele informatie over maatregelen voor het bedrijfsleven vindt u op de website van FOD Economie van de Belgische overheid. Zie ook het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Momenteel is het nog te vroeg om de volledige impact van de maatregelen op de handel tussen Nederland en België te voorzien. De ontwikkelingen volgen elkaar in deze fase in hoog tempo op. Op deze pagina houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de situatie en de gevolgen voor het zakendoen in en met België. 

Hoe kan ik mij op de gevolgen voorbereiden? Wat kan ik nu doen?

 • RVO houdt de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en zakendoen in het buitenland nauwlettend in de gaten. Kijk geregeld op RVO.nl/coronavirus
 • U kunt ook terecht bij de Kamer van Koophandel
 • Veelgestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor onderwijs, kinderopvang, werknemers, werkgevers, ondernemers, reizigers en openbaar vervoer vindt u op Rijksoverheid.nl
 • Voor medisch advies en informatie kunt u terecht bij het RIVM
 • Voor informatie over reisadviezen richting het België kijkt u op Nederland Wereldwijd

Wat kan ik doen voor mijn personeel in België?

Bedrijven zijn - ongeacht hun omvang - verplicht om telewerk te organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is, zonder uitzondering. Voor degenen voor wie dit niet mogelijk is, zal de sociale afstand (1,5 meter) strikt worden gerespecteerd. Deze regel geldt zowel voor de uitoefening van het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als het voor bedrijven onmogelijk is om aan deze verplichtingen te voldoen, moeten zij hun deuren sluiten.

Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Er geldt voor Belgen een verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland. Dit verbod wordt op verschillende grensovergangen gecontroleerd. Voor grensarbeid in de cruciale sectoren bestaat er een vignet (zie antwoord bij bovenstaande vraag ‘Kan ik naar België reizen om te werken’). Voor arbeid in niet-cruciale sectoren over de grens heeft u personeel een werkgeversverklaring nodig om de grens over te steken.

De Belgische overheid biedt informatie aan werkgevers en bedrijven over de maatregelen.

Indien de autoriteiten vaststellen dat de social distancing maatregelen niet worden nageleefd, wordt de onderneming in eerste instantie een zware boete opgelegd; in geval van niet-naleving na de sanctie zal de onderneming moeten sluiten. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten. Die zullen er echter voor moeten zorgen dat de regels inzake social distancing in de mate van het mogelijke in acht worden genomen.

Er geldt voor Belgen een verbod op niet-essentiële reizen naar het buitenland. Dit verbod wordt op verschillende grensovergangen gecontroleerd. Voor grensarbeid in de cruciale sectoren bestaat er een vignet (zie antwoord bij bovenstaande vraag ‘Kan ik naar België reizen om te werken’). Voor arbeid in niet-cruciale sectoren over de grens heeft u personeel een werkgeversverklaring nodig om de grens over te steken.

De Belgische overheid biedt informatie aan werkgevers en bedrijven over de maatregelen.

Kan ik nog naar meetings en andere internationale bijeenkomsten in België?

Nee, samenscholingen zijn verboden. Dat betekent dat u niet naar bijeenkomsten in België kunt gaan. Het is raadzaam om vooraf bij de organisator na te gaan of de uw bijeenkomst nog doorgaat. Meer informatie over het annuleren van evenementen in België vindt u op de website van de Belgische overheid.

Wat gebeurt er met de bevoorrading vanuit België? Gaan Belgische fabrieken dicht?

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren (1,5 m afstand). Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten. Welke sectoren behoren hierbij behoren kunt u vinden in het Belgisch ministerieel besluit van 18 maart.

Mijn productie ligt tijdelijk stil vanwege het coronavirus. Kan ik een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting?

Nee, dat is niet mogelijk. Wegens teveel werktijdverkorting aanvragen wordt momenteel een nieuwe tijdelijke regeling opgesteld: de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen en dit bovendien sneller te doen. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd en de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Op grond van de NOW kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten tegemoet zien van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd.

Deze nieuwe regeling zal op korte termijn in werking treden en ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Meer info vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Mijn bedrijf handelt in veterinaire (dieren en dierlijke) en fytosanitaire (planten en plantaardige) producten. Gaan hiervoor strengere regels gelden?

Vooralsnog zijn er in het kader van het coronavirus geen strengere regels op dit vlak ingesteld. Het is aan te bevelen om de actuele ontwikkelingen te volgen. 

Wat gebeurt er met verzendingen vanuit België? Komen er strengere douaneprocedures? Hoe zit het met verzendingen via andere landen?

Vooralsnog zijn er geen beperkingen in het handelsverkeer tussen Nederland en België. Het is aan te bevelen om de actuele ontwikkelingen te volgen. 

Wat kunnen de contractuele gevolgen zijn van vertragingen bij leveringen vanuit België?

De contractuele gevolgen zijn afhankelijk van de clausules die in het contract zijn opgenomen tussen de private partijen. De overheid biedt geen compensatie voor geleden schade. 

Ik heb me ingeschreven – of wilde me inschrijven – voor een handelsmissie. Gaat deze nog door?

Handelsmissies naar België, georganiseerd door de overheid, zijn tot nader bericht afgelast. Als u zich al had opgegeven voor een missie die is uitgesteld of geannuleerd, wordt u hierover persoonlijk geïnformeerd. De meest recente informatie over handelsmissies vindt u in het missieoverzicht op RVO.nl. Veel missies en evenementen van andere partijen worden ook afgelast of uitgesteld. Neem daarover contact op met de organisator.

Heeft u hulp of informatie nodig?

Neem dan contact op met uw reisverzekeraar of met het 24/7 contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken:

 • Telefonisch via +31 247 247 247 (Let op: het is erg druk aan de telefoon. De wachttijd kan flink oplopen)
 • Via Twitter op @24/7BZ

Overige vragen?

Voor meer antwoorden op veelgestelde vragen kijkt u hier.