NederlandWereldwijd

Wat moet ik doen met mijn zorgverzekering als ik in het buitenland ga wonen en werken?

Als u buiten Nederland gaat wonen en werken, kunt u meestal geen Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Wat u moet doen, hangt af van de duur van uw verblijf en het soort werk dat u doet.

Korter dan 3 maanden

Gaat u korter dan 3 maanden naar het buitenland, dan kunt u uw Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Ga na bij uw zorgverzekeraar hoe u bent verzekerd in het buitenland en sluit eventueel een aanvullende verzekering af.

Langer dan 3 maanden

Gaat u langer dan 3 maanden in het buitenland wonen en werken? Dan kunt u uw Nederlandse zorgverzekering niet aanhouden. Stop uw Nederlandse zorgverzekering en sluit een nieuwe verzekering af in uw woonland.

Let op: Veel bedrijven hebben iets geregeld voor de zorgverzekering van hun werknemers. Vraag dit na bij uw werkgever.

Hoe regel ik zelf een zorgverzekering in het buitenland?

Uitzonderingen

In een aantal gevallen kunt u uw Nederlandse zorgverzekering wel aanhouden als u langer dan 3 maanden in het buitenland gaat wonen en werken:

U wordt gedetacheerd vanuit Nederland of werkt op een Nederlandse ambassade

Werkt u korter dan 24 maanden in het buitenland voor een Nederlands bedrijf of werkt u op een Nederlandse ambassade of consulaat? Dan behoudt u uw Nederlandse zorgverzekering. U heeft in uw woonland een A1-formulier nodig om te laten zien dat u verzekerd bent.

Vraag het A1-formulier aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

U werkt in Nederland en in het buitenland

Als u in Nederland en in het buitenland werkt, kunt u in bepaalde gevallen uw Nederlandse zorgverzekering aanhouden. De SVB bepaalt dit.

Neem contact op met de SVB

U bent een (gezinslid van een) uitgezonden militair

Bent u als Nederlandse militair uitgezonden naar het buitenland? Dan blijft u verplicht verzekerd in Nederland. Dat geldt ook voor gezinsleden die bij u wonen. 

Bent u een niet-uitgezonden Nederlandse militair en woont u in een verdragsland? Dan blijft u zelf verplicht verzekerd in Nederland. Gezinsleden die bij u wonen moeten zich aanmelden bij een verzekeraar in het woonland. Zij hebben daarvoor een formulier nodig om te laten zien dat ze in Nederland een verdragsbijdrage betalen: het S1-formulier. U vraagt dit formulier aan bij het CAK via de afdeling personeelszaken van Defensie.

Zorgverzekering voor gezinsleden

Verhuizen uw gezinsleden met u mee? Dan heeft dat waarschijnlijk ook gevolgen voor hun zorgverzekering. Ga de mogelijkheden na bij uw zorgverzekeraar.

Ook regelen als u gaat verhuizen naar het buitenland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.

Ook nuttig