NederlandWereldwijd

Wijziging doorgeven voor mijn ziektewetuitkering uit Nederland

Veranderingen in uw situatie kunnen gevolgen hebben voor uw ziektewetuitkering van UWV. Daarom is het belangrijk dat u deze snel doorgeeft, ook als u buiten Nederland woont. Dat kan via Mijn UWV, via een formulier of telefonisch.

Welke wijzigingen geef ik door?

Diverse veranderingen in uw situatie hebben invloed op uw ziektewetuitkering. Bijvoorbeeld als u weer beter bent of als u (voor een deel) gaat werken.

Geef uw wijzigingen op tijd door

Geef een wijziging binnen 48 uur nadat deze bij u bekend is door aan UWV. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

  • Bent u weer beter of gaat u voor een deel weer aan het werk? Geef dit op uiterlijk de tweede dag dat u beter bent door via Mijn UWV.
  • Gaat u naar het buitenland voor vakantie of een medische behandeling? Of verhuist u naar het buitenland? Geef dit uiterlijk 2 weken voor vertrek door.

Wijzigingen doorgeven

Geef uw wijziging online door via Mijn UWV. U heeft een Europees erkend inlogmiddel of een DigiD nodig om in te loggen.

Geef uw wijzingen door via het formulier Wijzigingen doorgeven als u een ziektewetuitkering of toeslag van UWV heeft. Hierbij heeft u uw burgerservicenummer (BSN) nodig.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier per post naar UWV. Het adres vindt u op het formulier.

U kunt sommige wijzigingen telefonisch doorgeven via UWV Telefoon Werknemers. Vanuit het buitenland belt u +31 88 898 20 01.

UWV Telefoon Werknemers is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur (Nederlandse tijd). Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt.

Nieuw adres buiten Nederland

Woont u buiten Nederland en is uw nieuwe adres ook buiten Nederland? Dan kunt u uw adreswijziging online doorgeven via het Digitaal Loket Verhuizen Buitenland. U heeft daarvoor DigiD nodig.

Wijzigingen doorgeven aan andere organisaties

Verandert uw situatie? Dan moet u dat misschien doorgeven aan meerdere overheidsorganisaties.

Lees meer over gegevens wijzigen bij de Nederlandse overheid vanuit het buitenland

Contact

Heeft u een vraag over wijzigingen doorgeven? Bel dan met UWV Telefoon Werknemers: +31 88 898 20 01.

UWV Telefoon Werknemers is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur (Nederlandse tijd). Houd uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand als u belt.