Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Woont u in het buitenland en heeft u een verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig? Deze vraagt u aan bij screeningsautoriteit Justis.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt om een specifieke taak of functie te vervullen.

VOG aanvragen

U kunt een VOG aanvragen bij Dienst Justis. De ambassade of het consulaat geeft geen VOG af. Welke documenten u hiervoor nodig heeft, leest u op de website van Dienst Justis.

Aanleiding aanvraag

U moet in uw aanvraag altijd aangeven welke organisatie om de VOG vraagt. Ook moet u aangeven wat de aanleiding van de aanvraag is.

VOG alleen in het Nederlands

De VOG wordt alleen in het Nederlands afgegeven. Er staat wel een Engelstalige uitleg van het document op de verklaring. Dit is echter geen letterlijke vertaling van de VOG.

  • heeft u een vertaling nodig? Dan moet u die zelf laten maken door een beëdigd vertaler
  • laat het vertaalde document voorzien van de officiële stempel en de handtekening van de vertaler
  • voeg dit document toe aan de VOG
  • Het kan zijn dat u het origineel en/of de vertaling moet laten legaliseren. De regels verschillen per land.