NederlandWereldwijd

Luchthaventransitvisum aanvragen in Turkije

Woont u in Turkije? En wilt u een luchthaventransitvisum voor Nederland aanvragen? Bekijk dan welke regels gelden en hoe u uw visum aanvraagt.

Heb ik een luchthaventransitvisum nodig?

Of u een luchthaventransitvisum voor Nederland nodig heeft, hangt onder andere af van uw nationaliteit.

Check of u een visum nodig heeft

Wat heb ik nodig?

 • U moet een paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina's. Uw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na uw overstap.
 • U levert een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Schengenvisum in. In het online formulier geeft u als reisdoel ‘luchthaventransit’ aan. Elke persoon die op uw reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
 • U levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
 • U laat uw vingerafdrukken afnemen. Dit doet u wanneer u uw aanvraag indient. Deze blijven 59 maanden geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.

  Heeft u binnen de laatste 59 maanden voorafgaand aan uw huidige aanvraag biometrische kenmerken (vingerafdrukken en foto) afgegeven? Dan kunt u er voor kiezen uw aanvraag in te laten dienen door iemand anders. U hoeft dan niet in persoon te verschijnen.

  Let op: Als bij het beoordelen van uw aanvraag blijkt dat uw vingerafdrukken niet in het systeem staan, moet u deze alsnog afgeven. Ook kunt u altijd opgeroepen worden voor een interview als uw aanvraag daar aanleiding toe geeft.

Daarnaast zijn er documenten die nodig zijn voor een zorgvuldige beoordeling van uw aanvraag. Bekijk hiervoor de checklist luchthaventransit.

Wat kost een visumaanvraag?

Als u uw aanvraag indient bij een Nederlandse ambassade of een consulaat, betaalt u leges (kosten). Het bedrag vindt u op de tarievenpagina. Vraagt u uw visum aan via een externe dienstverlener, zoals een visumbureau? Dan betaalt u de dienstverlener hier ook nog een vergoeding voor.

U betaalt geen visumkosten als u binnen 1 van de volgende categorieën valt:

 • kinderen tot 6 jaar
 • scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten die reizen voor studie of beroepsopleiding
 • onderzoekers* die reizen voor wetenschappelijk onderzoek, deelnemen aan een wetenschappelijk seminar of een wetenschappelijke conferentie
 • vertegenwoordigers van non-profitorganisaties tot 25 jaar die deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen

*zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Richt­lijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

Hoelang duurt een aanvraag?

U kunt uw aanvraag op z’n vroegst 6 maanden voor uw reis indienen. Voor zeelieden is dit 9 maanden. En minimaal 15 werkdagen van tevoren.

Meestal weet u binnen 15 kalenderdagen of u het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 45 dagen duren, bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Heeft u een visum voor Nederland aangevraagd? Bekijk hoe u de status van uw aanvraag online volgt.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt gecheckt in het Schengen-informatiesysteem (SIS II) (informatie in het Engels). Ook worden uw aanvraaggegevens gecontroleerd en bewaard in het Visa-informatiesysteem (VIS) (informatie in het Engels).

Visum aanvragen in dit land of gebied

Aanvragen via VFS Global

U kunt een luchthaventransitvisum aanvragen bij VFS Global in Ankara, Antalya, Bursa, Erdine, Gaziantep, Istanbul of Izmir.

Stuur per e-mail uw vluchtgegevens naar ANK-ATV@minbuza.nl. U wordt gebeld door VFS Global om een afspraak te maken.

Bekijk welke documenten u nodig heeft voor uw aanvraag op de website van VFS Global (informatie in het Engels).

Let op: Een afspraak maken is gratis. Maak geen afspraak via een bemiddelingsbureau of een organisatie die zich voordoet als de Nederlandse ambassade in Ankara of het consulaat-generaal in Istanbul.

Geweigerde visumaanvraag

Over geweigerde visumaanvragen wordt vanwege privacyredenen niet gecorrespondeerd. Wanneer u het niet eens bent met een weigering kunt u een bezwaarschrift indienen. Informatie hiervoor vindt u op de afwijzende beschikking.

Iraakse en Syrische reisdocumenten

Vraagt u een visum aan met Iraakse en Syrische reisdocumenten? Dan wordt uw aanvraag niet altijd door de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal behandeld. De aanvraag kan ter beslissing worden gestuurd naar de autoriteiten in Nederland. Houd in dit geval rekening met een behandelingsduur van minimaal 10 werkdagen en maximaal 2 maanden.