Nederland Wereldwijd

Luchthaventransitvisum aanvragen in Marokko

Woont u in Marokko? En wilt u een luchthaventransitvisum voor Nederland of Luxemburg aanvragen? Bekijk dan welke regels gelden en hoe u uw visum aanvraagt.

De Nederlandse ambassade in Rabat maakt gebruik van de diensten van de externe dienstverlener VFS Global.

Leest eerst de algemene informatie op deze pagina. Daarna vindt u onder het kopje Visum aanvragen in dit land of gebied de specifieke informatie voor Marokko.

Heb ik een luchthaventransitvisum nodig?

Of u een luchthaventransitvisum voor Nederland nodig heeft, hangt onder andere af van uw nationaliteit.

Check of u een luchthaventransitvisum nodig heeft

Wat heb ik nodig?

 • U moet een paspoort of ander reisdocument overleggen met ten minste 2 blanco pagina's. Uw reisdocument moet in de afgelopen 10 jaar zijn afgegeven. Het moet nog minimaal 3 maanden geldig zijn na uw overstap.
 • U levert een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Schengenvisum in. In het online formulier geeft u als reisdoel ‘luchthaventransit’ aan. Elke persoon die op uw reisdocument meereist moet een eigen formulier inleveren. Formulieren voor kinderen jonger dan 18 jaar moeten door een ouder of voogd zijn ondertekend.
 • U levert een pasfoto volgens de Nederlandse eisen in.
 • U laat uw vingerafdrukken afnemen. Dit doet u wanneer u uw aanvraag indient. Deze blijven 59 maanden geldig. Voor sommige aanvragers, zoals kinderen jonger dan 12 jaar, is dit niet nodig.

  Heeft u binnen de laatste 59 maanden voorafgaand aan uw huidige aanvraag biometrische kenmerken (vingerafdrukken en foto) afgegeven? Dan kunt u er voor kiezen uw aanvraag in te laten dienen door iemand anders. U hoeft dan niet in persoon te verschijnen.

  Let op: Als bij het beoordelen van uw aanvraag blijkt dat uw vingerafdrukken niet in het systeem staan, moet u deze alsnog afgeven. Ook kunt u altijd opgeroepen worden voor een interview als uw aanvraag daar aanleiding toe geeft.

Daarnaast zijn er documenten die nodig zijn voor een zorgvuldige beoordeling van uw aanvraag. Bekijk hiervoor de checklist luchthaventransit.

Wat kost een visumaanvraag?

Als u uw aanvraag indient bij een Nederlandse ambassade of een consulaat, betaalt u leges (kosten). Het bedrag vindt u op de tarievenpagina. Vraagt u uw visum aan via een externe dienstverlener, zoals een visumbureau? Dan betaalt u de dienstverlener hier ook nog een vergoeding voor.

U betaalt geen visumkosten als u binnen een van de volgende categorieën valt:

 • kinderen tot 6 jaar;
 • scholieren, studenten, postacademische studenten en begeleidende docenten die reizen voor studie of beroepsopleiding;
 • onderzoekers* die reizen voor wetenschappelijk onderzoek, deelnemen aan een wetenschappelijk seminar of een wetenschappelijke conferentie;
 • vertegenwoordigers van non-profitorganisaties tot 25 jaar die deelnemen aan door non-profitorganisaties georganiseerde studiebijeenkomsten, conferenties, sportieve, culturele of educatieve evenementen.

*zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Richt­lijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

Hoelang duurt een aanvraag?

U kunt uw aanvraag op z’n vroegst 6 maanden voor uw reis indienen. Voor zeelieden is dit 9 maanden. En minimaal 15 werkdagen van tevoren.

Meestal weet u binnen 15 kalenderdagen of u het visum krijgt. Soms is meer tijd nodig: de aanvraag kan dan 45 dagen duren, bijvoorbeeld als er extra documenten nodig zijn.

Heeft u een visum voor Nederland aangevraagd? Bekijk hoe u de status van uw aanvraag online volgt.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Sommige Schengenstaten willen van elkaar weten wie een visumaanvraag doet. Deze check (consultatie) is verplicht voor sommige nationaliteiten (informatie in het Engels) en kan tot 7 dagen in beslag nemen. Uw aanvraag wordt daarnaast gecheckt in het Schengen-informatiesysteem (SIS II) (informatie in het Engels). Ook worden uw aanvraaggegevens gecontroleerd en bewaard in het Visa-informatiesysteem (VIS) (informatie in het Engels).

Visum aanvragen in dit land of gebied

Daarnaast zijn er documenten die nodig zijn voor een zorgvuldige beoordeling van uw aanvraag.
Bekijk hiervoor de checklist luchthaventransit (informatie in het Engels).

Aanvragen via de VFS Global-kantoren in Rabat of Tanger

De Nederlandse ambassade in Rabat maakt gebruik van de externe dienstverlener VFS Global. In Marokko hebben zij een kantoor in Rabat en Tanger.

Bekijk aan welke voorwaarden uw aanvraag moet voldoen en maak een afspraak via de website van VFS Global in Marokko (informatie in het Engels en in het Frans).

Bij VFS Global heeft u de mogelijkheid om de status van uw ingediende aanvraag online te volgen.

Visumaanvraag na goedkeuring van een bezwaar

Is uw visumaanvraag goedgekeurd nadat u bezwaar aangetekend heeft? Dan kunt u zonder afspraak terecht bij het loket van de visumafdeling van de Nederlandse ambassade, Rue de Tunis 40, Tour Hassan.

Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 11.00 uur.