NederlandWereldwijd

Garant staan voor iemand uit het buitenland

U kunt financieel garant staan voor iemand die kort (maximaal 90 dagen) naar Nederland komt. Een garantstelling is nodig als uw bezoeker onvoldoende inkomen heeft.

Wanneer is garant staan niet nodig?

Een garantstelling is niet nodig als uw bezoeker voldoende inkomen heeft. Uw bezoeker moet kunnen aantonen dat hij minimaal € 55 per dag te besteden heeft (per persoon), voor alle dagen die hij in Nederland verblijft.

Particuliere logiesverstrekking

Heeft uw gast zelf genoeg geld tijdens het verblijf? Dan is een garantstelling niet nodig. U vraagt dan alleen een particuliere logiesverstrekking aan via het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Met dit formulier laat u dan alleen uw handtekening legaliseren.

Voorwaarden om garant te kunnen staan

 • U woont in Nederland.
 • U heeft een burgerservicenummer (BSN).
 • Uw inkomen is ten minste gelijk aan het minimumloon (exclusief vakantiegeld).
 • Voor echtparen geldt een gezamenlijk inkomen van ten minste het minimumloon (exclusief vakantiegeld).
 • U moet een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking invullen.

Meer informatie over de inkomenseisen vindt u op de website van de IND.

Stappenplan garant staan

 1. Vul het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking in. Als u voor meerdere personen garant wilt staan, moet u het formulier ook meerdere keren invullen. Bij verschillende gemeenten is dit online mogelijk.

  Let op: formulier en website vermelden dat dit voor visumplichtige bezoekers is bedoeld. Ook bezoekers die geen visum nodig hebben (visumvrij) kunnen hier gebruik van maken.
 2. Laat uw handtekening op het formulier bij uw gemeente legaliseren. De garantstelling is 6 maanden geldig. Staat u garant voor iemand die geen visum nodig heeft voor Nederland? Dan hoeft u uw handtekening niet te laten legaliseren.
 3. Verzamel de aanvullende documenten (zie de alinea hieronder).
 4. Stuur deze samen met het formulier naar uw bezoeker in het buitenland.
 5. Uw bezoeker kan na ontvangst in het buitenland een visum aanvragen. Heeft uw bezoeker geen visum nodig? Dan kan uw bezoeker de documenten meenemen om tijdens de grenscontrole te laten zien.

Aanvullende documenten garantstelling

Naast het formulier moet u ook de volgende documenten verzamelen. Deze stuurt u op naar uw buitenlandse bezoeker.

U staat garant en bent in loondienst

 • een kopie van uw arbeidscontract. Deze moet nog minimaal 12 maanden geldig zijn vanaf de datum van de visumaanvraag.
 • een werkgeversverklaring
 • een kopie van uw laatste 3 loonstrookjes
 • een kopie van uw paspoort of ID-kaart, of een Nederlandse verblijfsvergunning

U staat garant en bent ondernemer

 • een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • uw meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting
 • een recente winst- en verliesrekening, waaruit uw nettowinst blijkt
 • een kopie van uw paspoort of ID-kaart, of een Nederlandse verblijfsvergunning

U staat garant en ontvangt pensioen of een uitkering

 • een bewijs van inkomsten waaruit blijkt dat u het pensioen of de uitkering nog minimaal 12 maanden ontvangt. Heeft u een uitkering die wordt betaald uit algemene middelen , zoals een bijstandsuitkering, uitkering van de Participatiewet of een Wajong-uitkering? Dan kunt u niet garant staan.
 • een kopie van uw paspoort of ID-kaart, of een Nederlandse verblijfsvergunning

Ook nuttig

Hoe regel ik een garantstelling zodat ik Nederland kan bezoeken?