NederlandWereldwijd

Wat wordt de hoogte van mijn WIA-, WAO- of WAZ-uitkering buiten Nederland?

Gaat u een WIA-, WAO- of WAZ-uitkering ontvangen in het buitenland? Dan is die uitkering meestal even hoog als dezelfde uitkering in Nederland. Voor de WGA-vervolguitkering geldt een landenfactor, waardoor de uitkering lager wordt.

Hoogte WAO- en WAZ-uitkering blijft gelijk

Verhuist u naar het buitenland met een WAO- of WAZ-uitkering? Dan ontvangt u in uw nieuwe woonland hetzelfde bedrag als in Nederland. Controleer wel eerst of u uw uitkering kunt meenemen.

WIA-uitkering kan lager uitvallen

Uw WIA-uitkering kan lager uitvallen in het buitenland. Onder de WIA-uitkering vallen de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. De hoogte van de WGA-vervolguitkering kan buiten Nederland lager zijn dan dezelfde uitkering in Nederland.

Let op: De hoogte van uw WIA-uitkering hangt af van uw zogenoemde WIA-maandloon. UWV bepaalt dat maandloon aan de hand van het gemiddelde loon dat u verdiende in het jaar voordat u arbeidsongeschikt werd.

Hoogte IVA buiten Nederland

Ontvangt u een IVA-uitkering of gaat u deze ontvangen? Dan ontvangt u buiten Nederland hetzelfde bedrag als in Nederland. Dat is 75% van uw WIA-maandloon.

Hoogte WGA buiten Nederland

Als u niet werkt naast uw uitkering

Als u niet werkt naast uw WGA-uitkering ontvangt u de eerste 2 maanden 75% van uw WIA-maandloon. Vanaf de derde maand ontvangt u 70% van uw WIA-maandloon. Deze percentages gelden ook voor dezelfde uitkering in Nederland.

Als u wel werkt naast uw uitkering

Als u wel werkt naast uw uitkering is uw uitkering lager, maar uw totale inkomen hoger. De hoogte van uw uitkering hangt af van wat u verdient en van wat u volgens de arbeidsdeskundige van UWV kunt verdienen:

  • Verdient u tussen de 50 en 100% van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan is uw uitkering 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen.
  • Verdient u minimaal 100% van wat u volgens de arbeidsdeskundige kunt verdienen? Dan is uw uitkering 70% van uw WIA-maandloon min 70% van het bedrag dat u verdient.

Deze rekenregels gelden ook voor dezelfde uitkering in Nederland.

WGA-vervolguitkering

Ontvangt u een WGA-vervolguitkering of gaat u deze ontvangen? Dan wordt uw uitkering misschien verlaagd met een zogenoemde landenfactor. Deze factor is afhankelijk van de kosten van het levensonderhoud in het land waar u gaat wonen.

Bekijk of er een landenfactor geldt voor uw woonland

Verhuist u binnenkort naar het buitenland?

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig