NederlandWereldwijd

Wat is een WIA-uitkering?

Een WIA-uitkering is een inkomen bij (gedeeltelijke of volledige) arbeidsongeschiktheid. U kunt aanspraak maken op deze uitkering als u na 2 jaar ziekte nog steeds niet (volledig) kunt werken. Ook als u buiten Nederland werkt, heeft u misschien recht op een WIA-uitkering.

WIA is een afkorting van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) betaalt de WIA-uitkering.

2 soorten: IVA en WGA

Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: IVA en WGA.

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U krijgt een IVA-uitkering als u niet of nauwelijks kunt werken en een kleine kans heeft op herstel.

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt een WGA-uitkering als u tijdelijk volledig arbeidsongeschiktheid bent of door ziekte 35 tot 80% minder loon verdient.

Heb ik recht op een WIA-uitkering?

Werkt u buiten Nederland en raakt u arbeidsongeschikt? Dan heeft u misschien recht op een WIA-uitkering. Dat hangt af van het land waar u werkt. Maar ook van de afspraken die er zijn met dat land.

Bekijk of u buiten Nederland recht heeft op een WIA-uitkering

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons

Ook nuttig