NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Libanon?

Wilt u als Nederlander trouwen in Libanon? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Libanon?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Libanon.

Alleen religieus huwelijk mogelijk

In Libanon kunt u alleen een religieus huwelijk sluiten, geen burgerlijk huwelijk. U trouwt bij een religieuze instantie zoals een kerk of een islamitische rechtbank. De religieuze instantie kan extra voorwaarden stellen aan het huwelijk.

Een religieus huwelijk kent andere regels dan een Nederlands burgerlijk huwelijk. Rechten en plichten tussen man en vrouw zijn niet gelijk in Libanon. Een religieus huwelijk is alleen geldig na registratie in het Libanese civiele register.

Andere voorwaarden

In Libanon kunt u niet trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

Moslimvrouwen mogen niet trouwen met een man die geen moslim is. Een niet-moslim die met een moslima wil trouwen, moet zich eerst bekeren tot de islam.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Libanon?

De kerk of islamitische rechtbank bepaalt welke documenten u nodig heeft om te trouwen. Documenten uit Nederland moet u eerst laten legaliseren voordat u deze kunt gebruiken in Libanon.

Om in Libanon te trouwen heeft u meestal de volgende documenten nodig:

Met een verklaring omtrent de burgerlijke staat laat u zien dat u nog niet getrouwd bent. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

Vraag (een afschrift van) uw geboorteakte op bij de gemeente waar u bent geboren.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in Libanon wordt erkend in Nederland. U heeft wel een gelegaliseerde huwelijksakte nodig.

Een huwelijk met meerdere partners tegelijk wordt niet erkend in Nederland.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Libanon gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Hiervoor moet u 2 documenten laten legaliseren op de Nederlandse ambassade in Beiroet:

  • de religieuze huwelijksakte (als u langer dan 6 maanden geleden bent getrouwd bij de islamitische rechtbank, dan moet de rechtbank vermelden dat uw huwelijk niet voorbij is)
  • bewijs van de huwelijksregistratie in het civiele register

Lees meer over het legaliseren van documenten uit Libanon

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.