NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Egypte?

Wilt u als Nederlander trouwen in Egypte? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Egypte?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Egypte.

In Egypte bestaan 2 soorten huwelijk:

  • Het wettelijke huwelijk, uitgevoerd door het ministerie van Justitie (Shahr Aqari).
  • Het Orfi-huwelijk, uitgevoerd door een advocaat. Dit huwelijk wordt in Nederland niet erkend.

Volgens de Egyptische wet kan een islamitische man trouwen met een vrouw die moslim, christen of joods is. Een moslimvrouw kan alleen trouwen met een man die moslim is.

In Egypte kunt u niet trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Als de man veel ouder is dan de vrouw waarmee hij wil trouwen, dan kunnen er aanvullende voorwaarden zijn voor het huwelijk.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Egypte?

Om in Egypte te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een in Egypte gesloten wettelijk huwelijk wordt erkend in Nederland. U heeft wel een gelegaliseerde huwelijksakte nodig.

Een Orfi-huwelijk wordt in Nederland niet erkend.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Egypte gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. Laat de huwelijksakte eerst vertalen en legaliseren.

Lees meer over het legaliseren van Egyptische documenten

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Extra informatie

  • Een islamitische man mag volgens de Egyptische wet met maximaal 4 vrouwen tegelijk getrouwd zijn. Dit is onder de Nederlandse wet strafbaar voor alle Nederlandse inwoners, ongeacht waar het huwelijk gesloten is.
  • Als getuigen bij het huwelijk kunnen optreden: 2 mannen of 2 vrouwen en 1 man. Zij moeten allen de Egyptische nationaliteit hebben.
  • Een huwelijk in Egypte vindt geheel in het Arabisch plaats. Daarom kan het raadzaam zijn om een tolk mee te nemen.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.