NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in de Dominicaanse Republiek?

Wilt u als Nederlander trouwen in de Dominicaanse Republiek? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in de Dominicaanse Republiek?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van de Dominicaanse Republiek.

In de Dominicaanse Republiek kunt u op 2 manieren trouwen:

  • Burgerlijk huwelijk
  • Kerkelijk huwelijk

In de Dominicaanse Republiek kunt u niet trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in de Dominicaanse Republiek?

Om in de Dominicaanse Republiek te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Met een verklaring omtrent de burgerlijke staat laat u zien dat u nog niet getrouwd bent. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

U moet een verklaring uit Nederland eerst in het Spaans laten vertalen en laten legaliseren met een apostille.

Lees meer over de verklaring omtrent de burgerlijke staat en hoe u deze aanvraagt

Vraag (een afschrift van) uw geboorteakte op bij de gemeente waar u bent geboren. U moet de akte in het Spaans laten vertalen en laten legaliseren met een apostille.

Lees meer over het legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland

Om in de Dominicaanse Republiek te trouwen heeft u een geldig paspoort nodig. U kunt geen ID-kaart gebruiken.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in de Dominicaanse Republiek wordt erkend in Nederland. U heeft wel een gelegaliseerde huwelijksakte nodig.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in de Dominicaanse Republiek gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. Laat de huwelijksakte eerst vertalen en legaliseren.

Lees meer over het legaliseren van documenten uit de Dominicaanse Republiek

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.