NederlandWereldwijd

Waar moet ik aan denken als ik wil trouwen in Brazilië?

Wilt u als Nederlander trouwen in Brazilië? Dan heeft u bepaalde documenten nodig en moet u rekening houden met extra voorwaarden.

Kan ik trouwen in Brazilië?

Vraag bij de organisatie waar u wilt trouwen of u als Nederlander mag trouwen volgens de regels van Brazilië. Een rechtsgeldig huwelijk sluit u in Brazilië op een notariskantoor (cartório). Zij kunnen u ook meer informatie geven over de benodigde documenten.

In Brazilië kunt u trouwen met iemand van hetzelfde geslacht.

U kunt niet trouwen op de Nederlandse ambassade.

Voorwaarden om als Nederlander te trouwen

Om als Nederlander te kunnen trouwen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige buiten Nederland? Dan erkent de Nederlandse overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen en broers met zussen.

Welke documenten heb ik nodig om te trouwen in Brazilië?

Om in Brazilië te trouwen heeft u de volgende documenten nodig:

Met een verklaring omtrent de burgerlijke staat laat u zien dat u nog niet getrouwd bent. U moet de verklaring laten vertalen en legaliseren. Voor de aanvraag van deze verklaring moet u andere documenten aanleveren.

Lees meer over de verklaring omtrent de burgerlijke staat en hoe u deze aanvraagt

Vraag (een afschrift van) uw geboorteakte op bij de gemeente waar u bent geboren. U moet de akte laten vertalen en legaliseren.

Lees meer over het legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland

Om in Brazilië te trouwen, heeft u een origineel en geldig paspoort nodig (met de inreisstempel van Brazilië). U kunt geen ID-kaart gebruiken.

Bent u gescheiden? Dan heeft u (een afschrift van) uw originele huwelijksakte en uw echtscheidingsakte nodig. U moet de aktes laten legaliseren.

Lees meer over het legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland

Bent u weduwe of weduwnaar? Dan heeft u (een afschrift van) uw originele huwelijksakte en de overlijdensakte van uw overleden partner nodig. U moet de akte laten legaliseren.

Lees meer over het legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland

Let op: Ieder notariskantoor kan om aanvullende documenten vragen.

Is mijn huwelijk geldig in Nederland?

Een huwelijk gesloten in Brazilië wordt erkend in Nederland. U heeft wel een gelegaliseerde huwelijksakte nodig.

Moet ik mijn huwelijk in Nederland registreren?

Of u uw in Brazilië gesloten huwelijk moet registeren in Nederland, hangt af van uw woonland.

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw huwelijk bij uw gemeente in te schrijven. Daarvoor heeft u de huwelijksakte nodig. Laat de huwelijksakte eerst vertalen en legaliseren.

Lees meer over het legaliseren van documenten uit Brazilie

Woont u buiten Nederland? Dan kunt u de huwelijksakte laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de gemeente Den Haag. Dat is niet verplicht. Het maakt het makkelijk om in de toekomst een uittreksel op te vragen.

Lees meer over het registreren van een buitenlands huwelijk in Nederland

Extra informatie

U kunt ervoor kiezen om de achternaam van uw partner toe te voegen aan uw achternaam.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.