Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Thailand

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Thailand? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

Om als Nederlander in Thailand in het huwelijk te treden, heeft u vier documenten nodig:

  1. U dient een getuigen en inkomen formulier in te vullen en dit op de ambassade te ondertekenen. Uw handtekening dient door de ambassade worden gelegaliseerd.
  2. Een verklaring omtrent de burgerlijke staat, aan te vragen bij de Nederlandse ambassade of de gemeente waar u woont (als u in Nederland woont).
  3. Een gewaarmerkte kopie van uw paspoort.
  4. Een ingevuld aanvraagformulier huwelijksvoornemen.

Nadat u de verklaring van huwelijksvoornemen en het getuigen en inkomenformulier heeft aangevraagd, laat u beide documenten in het Thais vertalen en door het Thaise ministerie van Buitenlandse Zaken legaliseren.

Hoe vraagt u de documenten aan?

Maak een afspraak via het online afsprakensysteem. Uw niet-Nederlandse partner hoeft niet mee te komen naar de afspraak.

Hoe lang duurt het?

Wanneer u 's ochtends een consulaire verklaring aanvraagt, kunt u deze dezelfde dag tussen 14.00 en 15.00 uur afhalen of thuisgestuurd krijgen. In het laatste geval dient u 70 THB te betalen voor het verzenden van uw documenten

Hoeveel moet ik betalen?

U betaalt de kosten voor één consulaire verklaring (burgerlijke staat) en voor twee legalisaties (kopie paspoort en het getuigen en inkomenformulier). U vindt de lokale tarieven op de website van de Nederlandse ambassade in Thailand.

Kan ik de Thaise huwelijksakte in Nederland registreren?

Als u het huwelijk in Nederland wilt registreren dan moet u de Thaise huwelijksdocumenten laten vertalen naar de Engelse taal en laten legaliseren door het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken en vervolgens de Nederlandse ambassade. Doet u dit niet, dan worden de documenten niet geaccepteerd door de Nederlandse gemeentes.