Nederland Wereldwijd

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in China

Wilt u als Nederlander trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in China? Denk dan aan de extra voorwaarden en de documenten die u nodig heeft. Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap

Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
  • U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
  • Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.

Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland

U heeft documenten nodig om in het buitenland te trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten. De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren

Woont u in Nederland? Dan bent u verplicht om uw buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte te registreren in uw woongemeente. Doe dat zo snel mogelijk na thuiskomst. Uw gemeente past uw persoonlijke gegevens dan aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Let op: Soms moet u uw buitenlandse akte eerst legaliseren. Dit doet u in het land waar de akte vandaan komt. Bekijk of en hoe u uw akte moet legaliseren

Buitenlandse huwelijksakte of geregistreerd partnerschapsakte omzetten naar een Nederlandse akte

U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte ook nog laten omzetten naar een Nederlandse akte bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Het omzetten van uw akte is niet verplicht, maar maakt het u makkelijk als u in de toekomst een afschrift nodig heeft. Dit is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. U hoeft het afschrift dan niet in het buitenland op te vragen. Het afschrift vraagt u online op bij de gemeente Den Haag.

Lees hoe u een buitenlandse akte omzet naar een Nederlandse akte 

Trouwen in dit land of gebied

Trouwen in China is alleen mogelijk als minimaal één van de partners de Chinese nationaliteit heeft. Een huwelijk wordt gesloten bij het Marriage Registration Office of Civil Affairs(民政局婚姻登记处)in de plaats waar één van de partners staat geregistreerd.

Voor een overzicht van de voorwaarden en noodzakelijke documenten moet men zich wenden tot het Marriage Registration Office of Civil Affairs (民政局婚姻登记处). Over het algemeen wordt er van de Nederlandse partij altijd gevraagd om een geldig identiteitsbewijs te overleggen alsmede een bewijs dat men niet gehuwd is met een andere persoon/een bewijs omtrent de burgerlijke staat.

Het verkrijgen van een Bewijs omtrent de Burgerlijke Staat

Uitgeschreven uit Nederland?

Voor personen met rechtmatig verblijf in China (geldig visum/verblijfsvergunning voor China) die niet meer staan ingeschreven als ingezetene in de Basisregistratie personen (BRP) kan de Nederlandse vertegenwoordiging een verklaring omtrent de burgerlijke staat opmaken. Meer informatie over het aanvragen van dit soort verklaringen is te vinden op onze website.

Niet uitgeschreven uit Nederland?

Voor personen die in Nederland wonen of die zich niet als ingezetene uit de Basisadministratie personen (BRP) hebben laten uitschrijven, kan de Nederlandse vertegenwoordiging geen verklaring van burgerlijke staat afgeven. In dat geval moet een (internationaal) bewijs omtrent de burgerlijke staat opgevraagd worden bij de gemeente. Deze verklaring moet gelegaliseerd worden door het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en vervolgens door de Chinese Ambassade in Den Haag.