Garant staan voor iemand uit het buitenland

U kunt financieel garant staan voor iemand die kort (maximaal 90 dagen) naar Nederland komt. Een garantstelling is nodig als uw bezoeker onvoldoende inkomen heeft.

Wanneer is garant staan niet nodig?

Een garantstelling is niet nodig als uw bezoeker voldoende inkomen heeft. Uw bezoeker moet kunnen aantonen dat hij minimaal €55 per dag te besteden heeft (per persoon), voor alle dagen die hij in Nederland verblijft.

Meer informatie vindt u op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij Vakantie- en familiebezoek  (kies Voorwaarden).

Particuliere logiesverstrekking

Heeft uw gast zelf genoeg geld tijdens het verblijf? Dan is een garantstelling niet nodig. U vraagt dan alleen een particuliere logiesverstrekking aan via het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking. Met dit formulier laat u dan alleen uw handtekening legaliseren.

Voorwaarden om garant te kunnen staan

 • Uw inkomen is ten minste gelijk aan het minimumloon (exclusief vakantiegeld).
 • Voor echtparen geldt een gezamenlijk inkomen van ten minste het minimumloon (exclusief vakantiegeld).
 • U moet een bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking invullen.

Meer informatie over de inkomenseisen vindt u op de website van de IND.

Stappenplan garant staan

 1. Vul het formulier bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking in. Als u voor meerdere personen garant wilt staan, moet u het formulier ook meerdere keren invullen. Bij verschillende gemeenten is dit online mogelijk.
  Let op: formulier en website vermelden dat dit voor visumplichtige bezoekers is bedoeld. Ook visumvrije bezoekers kunnen hier gebruik van maken.
 2. Laat uw handtekening op het formulier bij uw gemeente legaliseren. De garantstelling is 6 maanden geldig.
 3. Verzamel de aanvullende documenten (zie de alinea hieronder).
 4. Stuur deze samen met het formulier naar uw bezoeker in het buitenland.
 5. Uw bezoeker kan na ontvangst bij de Nederlandse ambassade (of consulaat) in het buitenland een visum aanvragen. Heeft uw bezoeker geen visum nodig? Dan kan uw bezoeker de documenten meenemen om tijdens de grenscontrole te laten zien.

Aanvullende documenten garantstelling

Naast het formulier moet u ook de volgende documenten verzamelen. Deze stuurt u op naar uw buitenlandse bezoeker.

U staat garant en bent in loondienst:

 • een kopie van uw arbeidscontract (dit moet nog minstens 12 maanden doorlopen vanaf het moment van de visumaanvraag)
 • een kopie van uw laatste 3 loonstrookjes.

U staat garant en bent ondernemer:

 • een recent uittreksel van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • uw meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting
 • een recente winst- en verliesrekening, waaruit uw nettowinst blijkt.