NederlandWereldwijd

Naam wijzigen in Verenigd Koninkrijk

De naam van een Nederlander op een Nederlands paspoort of identiteitskaart kan alleen worden gewijzigd als de buitenlandse naamswijziging door Nederland wordt erkend.

Deed poll

Een naamswijziging door middel van een zogenaamde ‘deed poll’ erkent Nederland niet. Dit betekent dat in de meeste gevallen de naam van een Nederlander alleen door de bevoegde autoriteiten in Nederland kan worden gewijzigd.

Naamswijziging

Wilt u uw voornaam wijzigen?

Verzoeken voor voornaamswijziging dienen ingediend te worden bij de rechtbank. U heeft dan een advocaat nodig. U kunt hierover meer lezen op de website van de rechtbank.

Wilt u uw achternaam wijzigen?

Wilt u uw achternaam wijzigen? U dient dan een verzoek in bij de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit kan alleen in bepaalde gevallen.

Naamsvaststelling

Bent u geboren in een land waar geen onderscheid wordt gemaakt tussen voornamen en achternaam? In dat geval staat op uw paspoort alleen een geslachtsnaam of namenreeks vermeld. U kunt gratis een verzoek tot naamsvaststelling indienen bij de Dienst Justis van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zo kan een voornaam en een achternaam worden vastgesteld.

Meer informatie over wijziging van de achternaam en naamsvaststelling kunt u vinden op de website van de Dienst Justis.  U kunt daar ook het aanvraagformulier vinden.

Ook nuttig