NederlandWereldwijd

Paspoort of ID-kaart langer dan 2 jaar verlopen en meerderjarig in Frankrijk

Heeft u alleen de Nederlandse nationaliteit, bent u meerderjarig en is uw Nederlandse identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) langer dan 2 jaar verlopen? Dan moet u bij het indienen van een paspoort- of ID-kaartaanvraag bij de Nederlandse ambassade in Parijs een bewijs overleggen dat u niet de Franse nationaliteit bezit.

Let op: Heeft u zowel een Nederlands paspoort als een Nederlandse ID-kaart? Dan hoeft u alleen een bewijs te overleggen dat u niet de Franse nationaliteit bezit, als u meerderjarig bent en als beide identiteitsbewijzen langer dan 2 jaar verlopen zijn.

Beantwoord de volgende vragen om een beter beeld te krijgen van uw situatie ten aanzien van de Franse nationaliteit:

 1. Bent u in Frankrijk geboren?
 2. Heeft u voordat u 18 jaar werd, 5 jaar onafgebroken in Frankrijk gewoond?
 3. Bent u getrouwd met een Franse partner?
 4. Heeft u een geldige Franse verblijfsvergunning?
 5. Heeft u een Franse kiezerspas voor de gemeenteraad waarop uw Nederlandse nationaliteit vermeld staat?

Alle vragen met "nee" beantwoord?

Als u alle vragen met "nee" heeft beantwoord, is het advies om een afschrift van uw geboorteakte op te vragen bij de Service Central d’Etat Civil in Nantes. De mededeling dat u niet voorkomt in het register, vormt het bewijs dat u niet de Franse nationaliteit heeft verkregen. Dit bewijs levert u in bij uw paspoort- of ID-kaart aanvraag.

U kunt de aanvraag op twee manieren doen:

 1. online via Service-Public.fr (informatie in het Frans), kies voor aanvraag ‘acte d'état civil'
 2. schriftelijk; stuur een brief naar:

  Service Central d’Etat Civil
  11 rue de la Maison Blanche
  44941 Nantes Cedex 9


  Tel: +33 1 41 86 42 47
  Website: www.diplomatie.gouv.fr (informatie in het Frans)

Eén of meer vragen met "ja" beantwoord?

In de situaties van vraag 1 tot en met 3, heeft u misschien de Franse nationaliteit aangenomen, zonder het Nederlanderschap te verliezen.

Informatie over het aannemen van een tweede nationaliteit en de mogelijke gevolgen hiervan op het Nederlanderschap leest u op de pagina Nederlandse nationaliteit verliezen.

Kijk welk document(en) u mee moet nemen als u 1 van de vragen met "ja" heeft beantwoord:

 • Ad 1: Een recent volledig afschrift van uw Franse geboorteakte.
 • Ad 2: Documenten die bewijzen dat u voordat u 18 jaar werd, u 5 jaar onafgebroken in Frankrijk gewoond heeft. Bijvoorbeeld: kopieën diploma’s (Brevet, Bac), inschrijving school/opleiding.
 • Ad 3: Recente volledige afschriften van uw huwelijksakte en van de geboorteakte van uw Franse partner.
 • Ad 4 en 5: Neem zowel het origineel als een kopie van de documenten mee.