NederlandWereldwijd

Nederlander worden via de optieprocedure vanuit het buitenland

U kunt in het buitenland misschien Nederlander worden via de optieprocedure. Aan welke voorwaarden u moet voldoen, hangt af van uw situatie. U kunt uw kind ook aanmelden voor de optieprocedure.

Wat is uw situatie?

Ik ben 18 jaar of ouder en vraag de optieprocedure aan voor mijzelf

Voorwaarden voor het aanvragen van de optieprocedure

 • Uw moeder was Nederlandse op het moment van uw geboorte.
 • Uw vader was geen Nederlander op het moment van uw geboorte.
 • U bent nog nooit eerder Nederlander geworden via de optieprocedure.
 • U bent geen gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid van het Koninkrijk der Nederlanden.
 • U heeft de nodige documenten van uzelf, uw moeder en uw vader. Van alle documenten heeft u een origineel en een kopie. Niet-Nederlandse documenten laat u eerst legaliseren.

Documenten nodig van uzelf

 1. Een volledig afschrift van uw geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister (geen ziekenhuisakte). Dit staat erop:
  • uw geboorteplaats
  • de volledige namen van beide ouders
 2. Paspoort(en) van uw nu geldende nationaliteit(en)
 3. Een bewijs van legaal verblijf in het land waar u de aanvraag doet
 4. Het optieverklaringsformulier voor volwassenen
 5. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). U vraagt deze aan bij de lokale autoriteiten van het land waar u woont
Let op: Onderteken het formulier nog niet. Dit doet u op de ambassade of het consulaat-generaal.

Documenten nodig van uw moeder

 1. Een bewijs van haar Nederlanderschap op het moment van uw geboorte.
  Dit kan met een verklaring van het Bureau Vestigingsregister Den Haag. Hierop staat de nationaliteit en burgerlijke staat van uw moeder toen zij Nederland verliet.
 2. Een kopie van het Nederlandse paspoort van uw moeder en/of indien mogelijk een kopie van het paspoort van uw moeder dat geldig was ten tijde van uw geboorte.
 3. Bewijs van legaal verblijf wanneer uw moeder niet woont in het land van haar nationaliteit
 4. Een afschrift van de huwelijksakte van uw ouders. Hierop staan de volledige namen van uw ouders en de huwelijksdatum.
 5. Als uw moeder van nationaliteit is veranderd: het naturalisatiecertificaat van de andere nationaliteit(en)
 6. Als uw moeder gescheiden is: een afschrift van de echtscheidingsakte
 7. Als uw moeder overleden is: haar overlijdensakte

Documenten nodig van uw vader

 1. Een volledig afschrift van zijn geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister (geen ziekenhuisakte). Dit staat erop:
  • zijn geboorteplaats
  • de volledige namen van zijn beide ouders
 2. Een kopie van zijn paspoort
 3. Een bewijs van legaal verblijf wanneer uw vader niet woont in het land van zijn nationaliteit.
 4. Als dit mogelijk is: een kopie van zijn paspoort afgegeven rond uw geboorte.
 5. Als uw vader van nationaliteit is veranderd: het naturalisatiecertificaat van de andere nationaliteit(en).

Voorwaarden voor het aanvragen van de optieprocedure

 • Uw ouders waren met elkaar getrouwd op het moment van uw geboorte
  of
  U werd erkend vóór uw geboorte
  of
  U bent geboren uit een ongehuwde moeder
 • Uw moeder of vader werd Nederlander via de optieprocedure voor latente Nederlanders.
  of
 • Uw moeder of vader is als niet-Nederlander overleden, voordat hij/zij de optieprocedure voor latente Nederlanders kon aanvragen.
  Als dit zo is, neem dan contact op met de ambassade voor aanvullende informatie.
 • U heeft de nodige documenten van uzelf en uw ouders. Van alle documenten heeft u een origineel en een kopie. Niet-Nederlandse documenten laat u eerst legaliseren.

Documenten nodig van uzelf

 1. Een volledig afschrift van uw geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister (geen ziekenhuisakte). Met daarop uw geboorteplaats en de volledige namen van beide ouders. Als de Nederlandse vader niet expliciet als aangever op de geboorteakte staat vermeld heeft u de erkenningsakte nodig.
 2. Paspoort(en) van uw nu geldende nationaliteit(en)
 3. Een bewijs van legaal verblijf in het land waar u de aanvraag doet
 4. Het optieverklaringsformulier voor volwassenen
 5. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). U vraagt deze aan bij de lokale autoriteiten van het land waar u woont
Let op: Onderteken het formulier nog niet. Dit doet u op de ambassade of het consulaat-generaal.

Documenten nodig van uw Nederlandse moeder

 1. Bewijs van Nederlanderschap via optieverklaring, model 1:33a
 2. Kopie van paspoort(en) van de nu geldende nationaliteit(en)
 3. Bewijs van legaal verblijf in het land waar de ouder woont

Documenten nodig van uw Nederlandse vader

 1. Bewijs van Nederlanderschap via optieverklaring, model 1:33a
 2. Kopie van paspoort(en) van de nu geldende nationaliteit(en)
 3. Bewijs van legaal verblijf in het land waar de ouder woont
 4. Als uw vader getrouwd is: een afschrift van de huwelijksakte

Voorwaarden voor het aanvragen van de optieprocedure

 • Uw Nederlandse vader heeft u op of na 1 april 2003, vóór 1 maart 2009 en vóór uw 7e levensjaar erkend
  of
  Uw Nederlandse vader heeft u op of na 1 april 2003, vóór 1 maart 2009 en na uw 7e levensjaar erkend en het vaderschap bewezen met een DNA-test
  of
  U bent op of na 1 april 2003 en vóór 1 maart 2009 gewettigd door het huwelijk van uw ouders na uw geboorte
 • U heeft de nodige documenten. Van alle documenten heeft u een origineel en een kopie. Niet-Nederlandse documenten laat u eerst legaliseren.

Documenten nodig van uzelf

 1. Een volledig afschrift van uw geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister (geen ziekenhuisakte). Met daarop uw geboorteplaats en de volledige namen van beide ouders. Als de Nederlandse vader niet expliciet als aangever op de geboorteakte staat vermeld heeft u de erkenningsakte nodig.
 2. Paspoort(en) van uw nu geldende nationaliteit(en)
 3. Een bewijs van legaal verblijf in het land waar u de aanvraag doet
 4. Het optieverklaringsformulier voor volwassenen
 5. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). U vraagt deze aan bij de lokale autoriteiten van het land waar u woont
Let op: Onderteken het formulier nog niet. Dit doet u op de ambassade of het consulaat-generaal.

Documenten nodig van uw Nederlandse erkenner

 1. Bewijs van Nederlanderschap ten tijde van de erkenning
 2. Kopie van paspoort(en) van de nu geldende nationaliteit(en)

Documenten nodig van uw moeder

 1. Kopie geldig paspoort
 2. Als dit mogelijk is: een kopie van haar paspoort afgegeven rond uw geboorte
 3. Verklaring van ongehuwd zijn ten tijde van de erkenning

Voorwaarden voor het aanvragen van de optieprocedure

 • U bent uw Nederlandse nationaliteit verloren
 • U heeft geen nationaliteit van een EU-land
 • U kunt aantonen dat u een band heeft met de EU
 • U heeft de nodige documenten. Van alle documenten heeft u een origineel en een kopie. Niet-Nederlandse documenten laat u eerst legaliseren.

Documenten nodig

 1. Een volledig afschrift van uw geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister (geen ziekenhuisakte). Dit staat erop:
  uw geboorteplaats
  de volledige namen van beide ouders
 2. Paspoort(en) van uw nu geldende nationaliteit(en)
 3. Een bewijs van legaal verblijf in het land waar u de aanvraag doet
 4. Als u getrouwd bent: een afschrift van uw huwelijksakte
 5. Bent u 16 jaar of ouder? Dan heeft u ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. U vraagt deze aan bij de lokale autoriteiten van het land waar u woont.
 6. Documenten die uw band met de EU bewijzen, bijvoorbeeld:
  - Documenten van een officiële overheidsorganisatie (van een andere EU-overheid dan de Nederlandse overheid)
  - Documenten van bedrijven in de EU, zoals arbeidsovereenkomsten, salarisstroken, bewijzen van uitoefening van werkzaamheden als zelfstandige (inschrijving Kamer van Koophandel), inschrijvingsbewijzen van scholen en universiteiten
  - Eigendomsbewijzen van onroerend goed (buiten Nederland en in de EU)
  - Betalingsbewijzen van tickets en boarding passes (naar EU-landen)
  - Visa en in- en uitreisstempels in uw paspoort
 7. Als uw kind of kinderen ook op de verklaring staan: de geboorteakte of een ander bewijs van afstamming
 8. Het optieverklaringsformulier
Let op: Onderteken het formulier nog niet. Dit doet u op de ambassade of het consulaat-generaal.

Ik vraag de optieprocedure aan voor een kind jonger dan 18 jaar

Een minderjarig kind kan de optieprocedure niet zelf aanvragen. De aanvrager is een gezaghebbende ouder van het kind.

Let op: Is het kind 16 of 17? Dan moet het kind mee naar de ambassade om te bevestigen dat het Nederlander wil worden.

Voorwaarden voor het aanvragen van de optieprocedure

 • De Nederlandse vader heeft het op of na 1 april 2003, vóór 1 maart 2009 en vóór het 7e levensjaar erkend
  of
  De Nederlandse vader heeft het kind op of na 1 april 2003, vóór 1 maart 2009 en na het 7e levensjaar erkend en het vaderschap bewezen met een DNA-test
  of
  Het kind is op of na 1 april 2003 en vóór 1 maart 2009 gewettigd door het huwelijk van zijn of haar ouders na zijn of haar geboorte
 • U heeft de nodige documenten. Van alle documenten heeft u een origineel en een kopie. Niet-Nederlandse documenten laat u eerst legaliseren.

Documenten nodig van het kind

 1. Een volledig afschrift van de geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister (geen ziekenhuisakte). Dit staat erop:
  • de geboorteplaats
  • de volledige namen van beide ouders
 2. Paspoort(en) van de nu geldende nationaliteit(en) van het kind
 3. Bewijs dat het kind legaal in het land van aanvraag woont
 4. Het optieverklaringsformulier voor minderjarigen tot en met 15 jaar, of
 5. Het optieverklaringsformulier voor minderjarigen van 16 en 17 jaar
Let op: Onderteken het formulier nog niet. Dit doet u op de ambassade of het consulaat-generaal.

Documenten nodig van de Nederlandse vader

 1. Bewijs van Nederlanderschap, huidig bewijs en bewijs ten tijde van de erkenning
 2. Kopie van paspoort(en) van de nu geldende nationaliteit(en)
 3. Bewijs van legaal verblijf in het land waar de ouder woont
 4. Als de ouder getrouwd is: een afschrift van de huwelijksakte
 5. Als de ouder gescheiden is: de echtscheidingsakte
 6. Als de ouder overleden is: de overlijdensakte

Documenten nodig van de moeder

 1. Een volledig afschrift van haar geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister (geen ziekenhuisakte). Dit staat erop:
  • haar geboorteplaats
  • de volledige namen van haar beide ouders
 2. Kopie van paspoort met de nu geldende nationaliteit
 3. Bewijs van legaal verblijf wanneer uw ouder niet woont in het land van haar nationaliteit
 4. Als dit mogelijk is: een kopie van haar paspoort afgegeven rond uw geboorte
 5. Als uw ouder van nationaliteit veranderde: het naturalisatiecertificaat van de andere nationaliteit(en)

Voorwaarden voor het aanvragen van de optieprocedure

 • De moeder of vader werd Nederlander via de optieprocedure artikel 6.1.i RWN
 • De ouders waren met elkaar getrouwd op het moment van geboorte
  of
  Het kind werd erkend vóór zijn/haar geboorte
  of
  Het kind werd geboren uit een ongehuwde moeder
  of
  De moeder of vader is als niet-Nederlander overleden, voordat hij/zij de optieprocedure kon aanvragen
  Als dit zo is, neem dan contact op met de ambassade voor extra informatie.
 • U heeft de nodige documenten van het kind en beide ouders. Van alle documenten heeft u een origineel en een kopie. Niet-Nederlandse documenten laat u eerst legaliseren.

Documenten nodig van het kind

 1. Een volledig afschrift van de geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister (geen ziekenhuisakte). Dit staat erop:
  • de geboorteplaats
  • de volledige namen van beide ouders
 2. Paspoort(en) van de nu geldende nationaliteit(en) van het kind
 3. Bewijs dat het kind legaal in het land van aanvraag woont
 4. Het optieverklaringsformulier voor minderjarigen tot en met 15 jaar, of
 5. Het optieverklaringsformulier voor minderjarigen van 16 en 17 jaar
 6. Is uw kind 16 jaar of ouder? Dan is ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. U vraagt deze aan bij de lokale autoriteiten van het land waar u woont
Let op: Onderteken het formulier nog niet. Dit doet u op de ambassade of het consulaat-generaal.

Documenten nodig van de Nederlandse ouder

 1. Bewijs van Nederlanderschap via optieverklaring, model 1:33a
 2. Kopie van paspoort(en) van de nu geldende nationaliteit(en)
 3. Bewijs van legaal verblijf in het land van de aanvraag
 4. Als de ouder getrouwd is: afschrift huwelijksakte
 5. Als de ouder gescheiden is: echtscheidingsakte
 6. Als de ouder overleden is: overlijdensakte

Documenten nodig van de andere ouder

 1. Een volledig afschrift van zijn/haar geboorteakte of een uittreksel uit het geboorteregister (geen ziekenhuisakte). Dit staat erop:
  • zijn/haar geboorteplaats
  • de volledige namen van zijn/haar beide ouders
 2. Kopie van paspoort met de nu geldende nationaliteit
 3. Bewijs van legaal verblijf wanneer hij/zij niet woont in het land van zijn/haar nationaliteit
 4. Als dit mogelijk is: een kopie van zijn/haar paspoort dat is afgegeven rond de geboorte
 5. Als de ouder van nationaliteit veranderde: het naturalisatiecertificaat van andere nationaliteit(en)

Hoe werkt de optieprocedure?

 1. U verzamelt documenten die uw Nederlandse afkomst bewijzen.
 2. U maakt een afspraak bij de ambassade of het consulaat-generaal in uw woonland.
 3. U gaat met uw documenten naar de Nederlandse ambassade of het consulaat-generaal.
 4. Daar ondertekent u de optieverklaring.
 5. De ambassade of het consulaat-generaal ondertekent uw optieverklaring.
 6. U betaalt de kosten voor de optieprocedure.
 7. Na een positief besluit bezoekt u de naturalisatieceremonie.

Na de naturalisatieceremonie bent u Nederlander.

Maak een afspraak

Kunt u volgens de voorwaarden Nederlander worden via de optieprocedure? Maak dan een afspraak bij de ambassade of het consulaat-generaal in uw woonland.

Informatie: Is er geen ambassade of consulaat-generaal in uw woonland? Dan kunt u terecht bij een ambassade of consulaat-generaal in de regio.

Hoe lang duurt het?

Het verwerken van uw aanvraag duurt maximaal 13 weken. Deze periode kan 1 keer met 13 weken worden verlengd.

Wat kost de optieprocedure?

U betaalt het consulaire tarief. U betaalt aan de balie op de dag dat u de optieprocedure aanvraagt.

Nederlander worden op een andere manier

Kunt u geen gebruik maken van de optieprocedure? Misschien kunt u Nederlander worden op een andere manier.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons