NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Suriname voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Suriname gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Surinaamse hof van Justitie en Politie. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Suriname ? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten 

  • Nederlandstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.
  • Originele akten van de burgerlijke stand, opgemaakt en afgegeven vóór 25 november 1975, zijn vrijgesteld van legalisatie.

Waar laat u uw document legaliseren?

U haalt de apostille bij het Surinaamse hof van Justitie en Politie. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Let op: Documenten van het Surinaamse consulaat krijgen geen apostille maar een andere legalisatie. Zie hieronder waar u dat kunt regelen.

Heeft u een document dat is afgegeven door het Surinaamse consulaat in Willemstad (Curaçao)?

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Documenten van de burgerlijke stand vraagt u op bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Paramaribo. In sommige gevallen kunt u ook bij uw lokale burgerlijke stand terecht.

De volgende documenten kunt u opvragen:

  • afschrift van een geboorteakte
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Akte van de burgerlijke stand van voor 25 november 1975

Originele akten van de burgerlijke stand, opgemaakt en afgegeven vóór 25 november 1975, zijn vrijgesteld van legalisatie. U kunt deze laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand in Den Haag (Bureau Bijzondere Akten).

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Paramaribo. In sommige gevallen kunt u ook bij uw lokale burgerlijke stand terecht.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.