NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Spanje voor gebruik in Nederland

Veel documenten uit Spanje kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Spanje met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Spanje? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Meertalige uittreksels van aktes van de burgerlijke stand hoeft u niet te laten vertalen of legaliseren.
  • Is uw document in het Spaans opgesteld? Vraag om een meertalig modelformulier van het document. Is er geen meertalig modelformulier beschikbaar? Laat het document dan vertalen.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren?

De volgende documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Documenten vrij gebruiken binnen de EU

Documenten zoals aktes van de burgerlijke stand zijn openbare documenten. Openbare documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in een ander EU-land. Soms moet u een meertalig modelformulier laten toevoegen aan uw document. Op de website van European Justice vindt u meer informatie over openbare documenten.

Welke documenten laat u legaliseren?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Check of u een vertaling nodig heeft

Heeft u een document dat is opgesteld in het Spaans? Check of u een meertalig uittreksel van het document kunt krijgen. Of laat een meertalig modelformulier aan uw document toevoegen. Dan hoeft u uw document niet te laten vertalen of legaliseren.

Kunt u geen meertalig uittreksel of meertalig modelformulier aanvragen? Laat uw document dan vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille bij de autoriteiten van Spanje. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Let op: Check of u een meertalig uittreksel van het document kunt krijgen. Of laat een meertalig modelformulier aan uw document toevoegen. Dan hoeft u uw document niet te laten vertalen of legaliseren. 

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.