NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Senegal voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Senegal gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Senegalese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Senegal? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Documenten in het Frans hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document (en eventueel de vertaling) legaliseren door het Senegalese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Een afschrift van een geboorteakte (copie littérale de l’acte de naissance) vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente die de geboorte registreerde.

Een ‘bulletin de naissance’ of een ‘extrait de naissance’ is niet geschikt voor gebruik in Nederland.

Te late aangifte van geboorte

Is de geboorte meer dan een jaar later geregistreerd? Dan gebeurde de registratie met toestemming van een rechtbank. U heeft dan naast uw geboorte-afschrift ook een gerechtelijke verklaring (jugement supplétif) nodig van de rechtbank.

Een afschrift van een huwelijksakte (copie littérale de l’acte de mariage) vraagt u op bij de burgerlijke stand in de gemeente waar u bent getrouwd.

U kunt ook vragen om een "extrait du registre des actes de l'état civil".

Een afschrift van een echtscheidingsakte (jugement de divorce) vraagt u op bij de rechtbank die de echtscheiding uitsprak.

Een afschrift van een overlijdensakte vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente die het overlijden registreerde.

Te late aangifte van overlijden

Is het overlijden meer dan een jaar later geregistreerd? Dan gebeurde de registratie met toestemming van een rechtbank. U heeft dan naast het afschrift ook de gerechtelijke verklaring van toestemming (jugement supplétif) nodig van de rechtbank.

Een verklaring van ongehuwd zijn (certificat de célibat) vraagt u op bij de gemeente die de geboorte registreerde. U heeft daarbij twee meerderjarige getuigen nodig die verklaren dat u ongehuwd bent.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.