NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Noorwegen voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Noorwegen kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Noorwegen. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Noorwegen? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Een Engelstalig document dat is afgegeven door een ambassade of consulaat van Noorwegen hoeft u niet te laten vertalen en legaliseren voor gebruik in Nederland.
  • Documenten in het Noors moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.
  • Sommige documenten, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes en uittreksels van het bevolkingsregister, worden op verzoek in het Engels afgegeven. Engelstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren?

De volgende documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Welke documenten laat u legaliseren?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Check of u een vertaling nodig heeft

Heeft u een document dat is opgesteld in het Noors? Check of uw document in het Engels kan worden afgegeven. Dan hoeft u het namelijk niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.

Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Waar laat u uw document legaliseren?

U haalt de apostille bij de Noorse autoriteiten. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Let op: Check of uw document in het Engels kan worden afgegeven. Dan hoeft u het namelijk niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.