NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Moldavië voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Moldavië kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Moldavië met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaar maakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Moldavië? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Meertalige uittreksels van aktes van de burgerlijke stand hoeft u niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.
 • Is het document in het Roemeens opgesteld? Dan moet u het document laten vertalen.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren? 

De volgende documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

 • Meertalige uittreksels van aktes van de burgerlijke stand kunt u direct gebruiken in Nederland.
 • Een meertalig uittreksel is een formulier met een vertaling in meerdere talen waaronder het Engels.

U kunt een meertalig uittreksel opvragen van een:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • scheidingsakte
 • overlijdensakte
Let op: Wilt u een meertalig uittreksel gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat het uittreksel dan legaliseren.

Heeft u een verklaring dat u volgens de wet mag trouwen (een verklaring van huwelijksbevoegdheid)? Voor deze verklaring bestaat een standaard meertalig formulier. U hoeft de verklaring niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

U kunt de verklaring ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.    

Heeft u een Engelstalig document opgemaakt door een ambassade of consulaat van Moldavië? Dan hoeft u het document niet te laten vertalen en legaliseren voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Voorbeelden van dit soort documenten:

 • verklaring over uw burgerlijke staat
 • verklaring van woonplaats
 • verklaring van in leven zijn

Welke documenten laat u legaliseren?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een diploma of getuigschrift laat u legaliseren met een apostille.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Wilt u een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat het uittreksel dan legaliseren met een apostille.

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Check of u een vertaling nodig heeft

Is uw document in Roemeens opgesteld? Check of u een meertalig uittreksel van het document kunt opvragen. Een meertalig uittreksel hoeft u namelijk niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

Documenten in het Roemeens moet u voor gebruik in Nederland laten vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren.

 1. Laat het originele document in Moldavië legaliseren.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat het document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille bij de Moldavische autoriteiten. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Let op: Check of u een meertalig uittreksel van het document kunt krijgen. Een meertalig uittreksel hoeft u namelijk niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

Aktes van de burgerlijke staand, en meertalige uittreksels of afschriften daarvan, vraagt u op bij de Dienst Burgerlijke Stand (Serviciul Stare Civilâ) van het ministerie van Justitie.

De volgende (meertalige uittreksels van) aktes kunt u opvragen:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • overlijdensakte
 • echtscheidingsakte

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.