NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Liechtenstein voor gebruik in Nederland

Een aantal documenten uit Liechtenstein kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Liechtenstein. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Liechtenstein? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Een document dat is afgegeven door een ambassade of consulaat van Liechtenstein hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.
  • In Liechtenstein worden documenten in het Duits afgegeven. Duitstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren?

De volgende documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een document van een ambassade of consulaat van Liechtenstein hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Welke documenten laat u legaliseren?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een akte van de burgerlijke stand laat u legaliseren met een apostille. Dit geldt ook voor een afschrift of uittreksel van de akte.

De volgende documenten kunt u opvragen:

  • afschrift van een geboorteakte
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Een verklaring van ongehuwd zijn laat u legaliseren met een apostille.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Een diploma of getuigschrift laat u legaliseren met een apostille.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland. 

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Waar laat u uw document legaliseren?

U haalt de apostille bij de Liechtensteinse autoriteiten. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Documenten van de burgerlijke stand vraagt u meestal op bij uw gemeente.

De volgende documenten kunt u opvragen:

  • afschrift van een geboorteakte
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte

afschrift van een overlijdensakte

U vraagt een uittreksel op uit het bevolkingsregister bij de gemeente. Op het uittreksel staat of u getrouwd bent of niet.   

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.