NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Haïti voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Haïti gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Haïtiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Waarschuwing: Door de aanhoudende onrust in Haïti kunt u op dit moment geen documenten laten legaliseren in Haïti. Vraag aan de instantie in Nederland die om het document vraagt, wat u kunt doen.
Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Haïti? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Documenten in het Haïtiaans Creools moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland. Franstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Haïtiaans Creools opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

  1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
  2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren

Ga verder met stap 2.

  1. Laat het originele document in Haïti legaliseren.
  2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren. Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga verder met stap 2. 

Stap 2: Laat uw document legaliseren

Laat uw document (en eventueel de vertaling) legaliseren door het Haïtiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.  

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.  

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u een document dat is afgegeven door het Haïtiaanse consulaat in Oranjestad (Aruba)?

Heeft u een document dat is afgegeven door het Haïtiaanse consulaat in Willemstad (Curaçao)?

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet? 

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft. 

Een afschrift van een geboorteakte vraagt u op bij het nationaal register van Haïti (Archives Nationales).

Als uw geboorte te laat geregistreerd werd, is er een tardieve akte opgemaakt. Een afschrift daarvan vraagt u op bij de rechtbank (Tribunal de Paix).

Een afschrift van een huwelijks- of overlijdensakte vraagt u op bij het nationaal register van Haïti (Archives Nationales).

Een afschrift van een echtscheidingsakte vraagt u op bij het nationaal register van Haïti (Archives Nationales).

Niet-Haïtianen kunnen een afschrift van de echtscheidingsakte aanvragen bij het scheidingsbureau van buitenlanders (Office du Divorce des Etrangers).

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op bij de rechtbank (Tribunal de Paix). U verschijnt met drie getuigen bij de rechter en verklaart niet te zijn gehuwd.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen. 

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.