NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Georgië voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Georgië gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de Georgische overheid. Dit gebeurt met een (digitale e-)apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Georgië? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Documenten in het Georgisch moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Legalisatie van documenten in het Georgisch bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Georgisch opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren met een (e-)apostille.

Ga naar stap 2.

 1. Laat het originele document in Georgië legaliseren met een (e-)apostille.
 2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
  Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga naar stap 2.

Stap 2: Laat uw document legaliseren

Laat het document en eventueel de vertaling legaliseren met een (e-)apostille.

U haalt de (e-)apostille bij de Georgische overheid. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

De volgende documenten vraagt u op bij de burgerlijke stand in uw regio:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op bij de burgerlijke stand in uw regio

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.