NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Finland voor gebruik in Nederland

Veel documenten uit Finland kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de Finse autoriteiten met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland. 

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Finland? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Documenten zoals een geboorte-, huwelijks-, scheidings- of overlijdensakte hoeft u niet te laten legaliseren. Vraag wel een meertalig modelformulier op bij de akte. Laat de akte vertalen als er geen meertalig modelformulier beschikbaar is.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren?

De volgende documenten uit Finland hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een akte van de burgerlijke stand hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Laat wel een meertalig modelformulier aan de akte toevoegen.

De volgende documenten kunt u opvragen met meertalig modelformulier:

  • afschrift van een geboorteakte
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een echtscheidingsakte
  • afschrift van een overlijdensakte
Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Een meertalig modelformulier is daar niet geldig. Laat uw document vertalen en legaliseren.

Een verklaring van ongehuwd zijn hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Laat wel een meertalig modelformulier aan de verklaring toevoegen.

Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Een meertalig modelformulier is daar niet geldig. Laat uw document vertalen en legaliseren.

Een document over uw nationaliteit of woon- of verblijfplaats hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Laat wel een meertalig modelformulier aan het document toevoegen.

Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Een meertalig modelformulier is daar niet geldig. Laat uw document vertalen en legaliseren.

Een notariële akte of een document van een rechter hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Is het document in het Fins opgesteld? Laat het document dan vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat uw document vertalen en legaliseren.

Documenten vrij gebruiken binnen de EU

Documenten zoals aktes van de burgerlijke stand zijn openbare documenten. Openbare documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in een ander EU-land. Soms moet u een meertalig modelformulier laten toevoegen aan uw document. Op de website van European Justice vindt u meer informatie over openbare documenten.

Welke documenten laat u legaliseren?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een diploma of getuigschrift laat u legaliseren met een apostille. Is het document in het Fins opgesteld? Laat het document dan vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Na legalisatie en eventueel vertaling is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Een Engelstalig document afgegeven door het Finse consulaat in Willemstad (Curaçao) laat u legaliseren. Vertalen is niet nodig.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Check of u een vertaling nodig heeft

Heeft u een document dat is opgesteld in het Fins? Check of u een meertalig modelformulier aan uw document kan laten toevoegen. Dan hoeft u uw document niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

Documenten in het Fins moet u voor gebruik in Nederland laten vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

  1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler uit Finland (informatie in het Fins).
  2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren met een apostille.

  1. Laat (als dit nodig is) het originele document in Finland legaliseren met een apostille.
  2. Laat het document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler uit Nederland (website Raad voor Rechtsbijstand). U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille bij de Finse autoriteiten. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u een Engelstalig document dat is afgegeven door het Finse consulaat in Willemstad (Curaçao)?

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Let op: Check of u een meertalig modelformulier aan uw document kan laten toevoegen. Dan hoeft u uw document niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

In Finland vraagt u om een uittreksel uit het persoonsregister bij het bevolkingsregister (Digi- ja väestötietovirasto). In dit uittreksel staan al uw gegevens. Finland geeft geen aparte documenten af over bijvoorbeeld geboorte of huwelijk.

In Finland vraagt u om een uittreksel uit het persoonsregister bij het bevolkingsregister (Digi- ja väestötietovirasto). In dit uittreksel staan al uw gegevens. Finland geeft geen aparte documenten af over ongehuwd zijn.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.