NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Eritrea voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit Eritrea gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Eritrese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Eritrea? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Documenten in het Tigrinya of Arabisch moet u laten vertalen voor gebruik in Nederland. Engelstalige documenten hoeft u niet te laten vertalen.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Stap 1: Laat uw document vertalen

Is uw document in het Tigrinya of Arabisch opgesteld? Voor gebruik in Nederland heeft u een vertaling nodig. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

  1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler.
  2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren.

Ga verder met stap 2.

  1. Laat het originele document in Eritrea legaliseren.
  2. Laat het gelegaliseerde document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.
    Een beëdigd vertaler in Nederland kunt u vinden op de website van de Raad van Rechtsbijstand (Bureau Wbtv).

Ga verder met stap 2.

Stap 2: Laat uw document legaliseren

Laat uw document (en eventueel de vertaling) legaliseren door het Eritrese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Een afschrift van een geboorteakte vraagt u op bij het regionale administratiekantoor waar de geboorte is ingeschreven.

Geboortes na 2003

Voor afschriften van geboorteaktes van na 2003 kunt u ook terecht bij het bevolkingsregister in de centrale Ma’akel regio (Public Registration Office in the Central (Ma’akel) region).

Een afschrift van een huwelijksakte vraagt u op bij de gemeente waar het huwelijk is geregistreerd.

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op bij het Census Departement van de gemeente Asmara.

U kunt voor deze verklaring ook terecht bij de Eritrese ambassade in Den Haag. Deze heeft daarna nog legalisatie nodig door het Consulair Dienstencentrum van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.