NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Duitsland voor gebruik in Nederland

U wilt een Duits document gebruiken in Nederland. Een aantal documenten uit Duitsland kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door de autoriteiten van Duitsland. Dit gebeurt met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Duitsland? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Een geboorte-, huwelijks-, scheidings- of overlijdensakte uit Duitsland hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Dat geldt ook voor meertalige uittreksels van die aktes.
 • U hoeft Duitse documenten niet te laten vertalen voor gebruik in Nederland.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren ?

De volgende documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

 • Een meertalig uittreksel van een akte van de burgerlijke stand hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.
 • Een meertalig uittreksel is een formulier met een vertaling in meerdere talen waaronder het Engels.

U kunt een meertalig uittreksel opvragen van een:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte
Let op: Wilt u een meertalig uittreksel gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat uw document dan legaliseren.

Heeft u een verklaring dat u volgens de wet mag trouwen (een verklaring van huwelijksbevoegdheid, in het Duits: Ehefähigkeitszeugnis)? Voor deze verklaring bestaat een meertalig formulier. U hoeft de verklaring niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

U kunt de verklaring ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Een notariële akte of een document van een rechter hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een meertalig uittreksel gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat uw document dan legaliseren.

Een document over uw nationaliteit of woon- of verblijfplaats hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een meertalig uittreksel gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat uw document dan legaliseren.

Een Duitstalig of Engelstalig document van een ambassade of consulaat van Duitsland hoeft u niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Voorbeelden van dit soort documenten:

 • verklaring over uw burgerlijke staat
 • verklaring van woonplaats
 • verklaring van in leven zijn

Documenten vrij gebruiken binnen de EU

Documenten zoals aktes van de burgerlijke stand zijn openbare documenten. Openbare documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in een ander EU-land. Soms moet u een meertalig modelformulier laten toevoegen aan uw document. Op de website van European Justice vindt u meer informatie over openbare documenten.

Welke documenten laat u legaliseren?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een diploma of getuigschrift laat u legaliseren met een apostille.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Wilt u een meertalig uittreksel van de burgerlijke stand gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat het uittreksel dan legaliseren met een apostille.

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document legaliseren met een apostille door de Duitse autoriteiten. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in Engels en het Duits).

Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Let op: Check of u een meertalig uittreksel van het document kunt krijgen. Een meertalig uittreksel hoeft u namelijk niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

Informeer bij de autoriteiten van Duitsland waar u een afschrift van een akte van de burgerlijke stand op kunt vragen. Veel documenten kunt u opvragen bij uw gemeente.

De volgende meertalige documenten kunt u opvragen:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte

Een verklaring van ongehuwd zijn (in het Duits: Aufenthaltbescheinigung mit Angabe des Familienstandes) vraagt u aan bij de gemeente.  

Vraag eerst een verklaring van ongehuwd zijn aan. Daarmee kunt u bij de gemeente een verklaring van huwelijksbevoegdheid (in het Duits: Ehefähigkeitszeugnis) aanvragen.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.