NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit Cyprus voor gebruik in Nederland

Veel documenten uit Cyprus kunt u meteen gebruiken in Nederland. Andere laat u legaliseren door het ministerie van Justitie en Openbare Orde van Cyprus met een apostille. Dit is een verkorte vorm van legalisatie waarmee u uw document klaarmaakt voor gebruik in Nederland.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in Cyprus? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

 • Documenten zoals een geboorte-, huwelijks-, scheidings- of overlijdensakte hoeft u niet te laten legaliseren. Vraag wel een meertalig modelformulier op bij de akte. Laat de akte vertalen als er geen meertalig modelformulier beschikbaar is.
 • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.

Welke documenten hoeft u niet te laten legaliseren?

De volgende documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een akte van de burgerlijke stand hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Laat wel een meertalig modelformulier aan de akte toevoegen.

De volgende documenten kunt u opvragen:

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte
 • afschrift van een overlijdensakte
Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Een meertalig modelformulier is daar niet geldig. Laat uw document vertalen en legaliseren.

Een verklaring van ongehuwd zijn hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Laat wel een meertalig modelformulier aan de verklaring toevoegen.

Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Een meertalig modelformulier is daar niet geldig. Laat uw document vertalen en legaliseren.

Een document over uw nationaliteit of woon- of verblijfplaats hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Laat wel een meertalig modelformulier aan het document toevoegen.

Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Een meertalig modelformulier is daar niet geldig. Laat uw document vertalen en legaliseren.

Een notariële akte of een document van een rechter hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in Nederland. Is het document in het Grieks of Turks opgesteld? Laat het document dan vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Let op: Wilt u het document gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba of Sint Eustatius? Laat uw document vertalen en legaliseren.

U kunt documenten die opgemaakt zijn door een ambassade of consulaat van Cyprus direct gebruiken in Nederland. Legalisatie is niet nodig.

Als het document in het Grieks of Turks is opgesteld, moet u het document voor gebruik in Nederland laten vertalen naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Laat u het document in Nederland vertalen? Dan is legalisatie van de vertaling niet nodig.

U kunt deze documenten ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Voorbeelden van dit soort documenten:

 • verklaring over uw burgerlijke staat
 • verklaring van woonplaats
 • verklaring van in leven zijn

Documenten vrij gebruiken binnen de EU

Documenten zoals aktes van de burgerlijke stand zijn openbare documenten. Openbare documenten hoeft u niet te laten legaliseren voor gebruik in een ander EU-land. Soms moet u een meertalig modelformulier laten toevoegen aan uw document. Op de website van European Justice vindt u meer informatie over openbare documenten.

Welke documenten laat u legaliseren?

De volgende documenten moet u laten legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een diploma of getuigschrift laat u legaliseren met een apostille. Is het document in het Grieks of Turks opgesteld? Laat het document dan vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

Na legalisatie en eventueel vertaling is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Wilt u van een ander document weten of u het moet laten legaliseren? Vraag aan de lokale autoriteiten of dit nodig is.

Check of u een vertaling nodig heeft

Heeft u een document dat is opgesteld in het Grieks of Turks? Check of u een meertalig modelformulier aan uw document kan laten toevoegen. Dan hoeft u uw document niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

Documenten in het Grieks of Turks moet u laten vertalen door een beëdigd vertaler naar het Nederlands, Engels, Frans of Duits.

 1. Laat het document vertalen door een beëdigd vertaler uit Cyprus (informatie in het Engels en Grieks).
 2. Laat zowel het document als de vertaling legaliseren met een apostille.

 1. Laat (als dit nodig is) het originele document in Cyprus legaliseren met een apostille.
 2. Laat het document in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler uit Nederland (website Raad voor Rechtsbijstand). U hoeft de vertaling niet te laten legaliseren.

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document en eventueel de vertaling legaliseren met een apostille bij het ministerie van Justitie en Openbare Orde van Cyprus. De contactgegevens vindt u op de site van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht (HCCH) (informatie in het Engels).

Na legalisatie is uw document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Let op: Check altijd of u een meertalig modelformulier aan uw document kan laten toevoegen. Dan hoeft u uw document niet te laten vertalen of legaliseren voor gebruik in Nederland.

Een afschrift van een geboorte- of overlijdensakte vraagt u aan bij een willekeurig districtsadministratiekantoor (District Administration Office).

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u aan bij de Civil Registry and Migration Department (informatie in het Engels).

Een afschrift van een huwelijksakte vraagt u aan bij de gemeente waar u getrouwd bent.

Een afschrift van een echtscheidingsakte vraagt u aan bij de familie- of kantonrechter.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.