NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit de Democratische Republiek Congo voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit de Democratische Republiek Congo gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Let op: Wilt u een Nederlands document gebruiken in de Democratische Republiek Congo? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Franse documenten hoeft u voor gebruik in Nederland niet te laten vertalen.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten.
  • Nederland accepteert alleen afschriften van akten of exacte kopieën van de burgerlijke stand. Een uittreksel (extrait) of verklaring (attestation) kan in Nederland niet gebruikt worden als bewijs.

Waar laat u uw document legaliseren?

Waar u uw document laat legaliseren, hangt af van de plaats waar u zich bevindt.

U laat de akte eerst legaliseren door de notaris van Kinshasa. Daarna door het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

U laat de akte legaliseren door het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken in Kinshasa, of door een bevoegde vertegenwoordiging van het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken in uw provincie.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

U laat een consulaire verklaring die is afgegeven door het Congolese consulaat in Antwerpen legaliseren door het Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag.

De Nederlandse ambassade in Kinshasa legaliseert geen documenten uit de Democratische Republiek Congo.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Een afschrift van een geboorteakte (copie conforme / copie intégrale d’acte de naissance) vraagt u op bij de burgerlijke stand in de plaats van geboorte

Te laat aangifte van geboorte gedaan

In de DRC heeft u 90 dagen de tijd om aangifte te doen. Is de geboorte pas later geregistreerd? Dan gebeurde de registratie met toestemming van een rechtbank in de gemeente van geboorte. U krijgt dan een akte met meerdere documenten. Daarbij maakt het niet meer uit of u voor of na 1 augustus 1987 bent geboren.

Deze akte bestaat uit de volgende documenten:

  • Het vonnis ‘jugement supplétif’ afgegeven door de rechter.

  • Certificat de non appel.

  • De akte van de burgerlijke stand die is afgegeven op basis van het jugement supplétif en het certificat de non appel.

Een afschrift van een huwelijksakte (copie conforme / copie intégrale d’acte de mariage) vraagt u op bij de burgerlijke stand in de plaats waar u trouwde.

Een afschrift van een echtscheidingsakte (copie conforme / copie intégrale d’acte de divorce) vraagt u op bij de rechtbank (tribunal de Paix) in de provincie waar u woont.

Een afschrift van een overlijdensakte (copie conforme / copie intégrale d’acte de decès) vraagt u op bij de burgerlijke stand in het district waar de persoon is overleden.

Te laat aangifte van overlijden gedaan

In de DRC heeft u 90 dagen de tijd om aangifte te doen. Is het overlijden pas later geregistreerd? Dan gebeurde de registratie met toestemming van een rechtbank in de gemeente van overlijden. U krijgt dan een akte met meerdere documenten. Daarbij maakt het niet meer uit of u voor of na 1 augustus 1987 bent geboren.

Deze akte bestaat uit de volgende documenten:

  • Het vonnis ‘jugement supplétif’ afgegeven door de rechter.
  • Cerficat de non appel.
  • De akte van de burgerlijke stand die is afgegeven op basis van het jugement supplétif en het certificat de non appel.

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op bij de burgerlijke stand in de plaats waar u woont.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.