NederlandWereldwijd

Legaliseren van documenten uit de Republiek Congo voor gebruik in Nederland

U wilt een document uit de Republiek Congo gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wilt u een Nederlands document gebruiken in de Republiek Congo? Kijk dan op de pagina Legaliseren van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland.

Goed om te weten

  • Franse documenten hoeft u voor gebruik in Nederland niet te laten vertalen.
  • Uw document moet origineel en compleet zijn. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan moeten deze erbij zitten

Waar laat u uw document legaliseren?

Laat uw document legaliseren door het Congolese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Na legalisatie is het document klaar voor gebruik in Nederland.

U kunt het document ook gebruiken in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Heeft u het document nog niet?

Lees waar u het document opvraagt als u het nog niet heeft.

Een geboorteakte (acte de naissance), huwelijksakte (acte de mariage), echtscheidingsakte (acte de divorce) of overlijdensakte vraagt u op bij het gemeentehuis (mairie) van de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Afschriften van aktes van vóór de onafhankelijkheid van de Republiek Congo vraagt u op bij het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken (informatie in het Engels).

Een verklaring van ongehuwd zijn vraagt u op bij het gemeentehuis (mairie) van de gemeente waar u woont.

Wilt u een ander document opvragen? Vraag aan de lokale autoriteiten waar u dit kunt doen.

Na legalisatie

Controle van uw document in Nederland

De legalisatie toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren. De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat.

Geldigheid van uw document

Hoelang uw document of legalisatiestempel geldig is, verschilt per instantie. Neem voor meer informatie contact op met de instantie in Nederland die vraagt om het document.

Contact

Komt u er niet uit? Wij helpen u graag verder.
Neem contact op met ons.